Ansök till auktorisationsprovet som tolk eller översättare eller förnya din auktorisation

Läs mer

Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar och översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste du genomgå auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för dig som tolk eller översättare. 2016 har Kammarkollegiet utökat registret för auktoriserade tolkar med med olika kategorier av utbildade tolkar.

Använd vår sökfunktion för att hitta auktoriserade tolkar, utbildade tolkar eller auktoriserade översättare. Kammarkollegiet förmedlar inte några tolk- eller översättningsuppdrag.

Sök auktoriserad och utbildad tolk

Sök auktoriserad och utbildad tolk

Det nationella tolkregistret ger en översikt av kvalificerade tolkar i Sverige.

Sök auktoriserad översättare

Sök auktoriserad översättare

Det finns auktoriserade översättare från 31 språk till svenska och från svenska till 28 språk.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Här fyller du i ansökan till auktorisationsprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Ansök om registrering av tolkutbildning

Ansök om registrering av tolkutbildning

Här kan du ansöka om att vara med i registret för utbildade tolkar.

Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du är auktoriserad tolk eller auktoriserad translator i ett land som omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet kan du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Så går översättarprovet till

Så går översättarprovet till

Provet för översättare består av tre texter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan ringa, mejla eller skicka post till oss.

Nyheter

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för tolkar

Den skriftliga delan av auktorisationsprovet för tolkar ordnas den 22 september 2016 och den skriftliga delen för sjukvårdstolkar ordnas den 21 september 2016.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för tolkar

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för översättare

Nästa auktorisationsprov för översättare ordnas den 21 september 2016.

Ansök senast den 30 april till höstens auktorisationsprov för översättare

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

Det nya registret ersätter tidigare separata register för auktoriserade respektive utbildade tolkar och samlar dessa i ett sammanhållet nationellt tolkregister. Samtidigt utökas registret med fler kategorier av utbildade tolkar. Syftet med registret är att ge en samlad bild om den enskilde tolkens formella kompetens.

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

Ny språkplan för tolkproven

Kammarkollegiet uppdaterar språkplanen för auktorisationsprovet för tolkar. Den nya språkplanen gäller från våren 2016 till våren 2018.

Ny språkplan för tolkproven