Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar och översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste du genomgå auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för dig som tolk eller översättare. 2016 har Kammarkollegiet utökat registret för auktoriserade tolkar med olika kategorier av utbildade tolkar.

Använd vår sökfunktion för att hitta auktoriserade tolkar, utbildade tolkar eller auktoriserade översättare. Kammarkollegiet förmedlar inte några tolk- eller översättningsuppdrag.

Läs mer här om hur du ansöker

Sök auktoriserad och utbildad tolk

Sök auktoriserad och utbildad tolk

Det nationella tolkregistret ger en översikt av kvalificerade tolkar i Sverige.

Sök auktoriserad översättare

Sök auktoriserad översättare

Det finns auktoriserade översättare från 31 språk till svenska och från svenska till 28 språk.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Här fyller du i ansökan till auktorisationsprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Ansök om registrering som utbildad tolk

Ansök om registrering som utbildad tolk

Här kan du ansöka om att vara med i registret för utbildade tolkar.

Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Om du är auktoriserad tolk eller auktoriserad translator i ett land som omfattas av yrkeskvalifikationsdirektivet kan du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Så går översättarprovet till

Så går översättarprovet till

Provet för översättare består av tre texter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan ringa, mejla eller skicka post till oss.

Nyheter

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

Samhället är i stort behov av fler kvalificerade tolkar. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar. Nu inför Kammarkollegiet fler provtillfällen för att fler kvalificerade kandidater ska ges möjlighet att bli auktoriserade.

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

Prov för tolkar – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till auktorisationsprov för tolkar och till prov för speciell kompetens som rättstolk. 

Prov för tolkar – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Måndagen den 31 oktober 2016 är sista ansökningsdag till provet för speciell kompetens som rättstolk. Tidpunkt för den skriftliga delen av provet är den 8 februari 2017.

Prov för speciell kompetens som rättstolk – sista ansökningsdag 31 oktober 2016

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Nu förbättrar vi våra rutiner för att göra det tydligare för dig som ansöker.

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

Det nya registret ersätter tidigare separata register för auktoriserade respektive utbildade tolkar och samlar dessa i ett sammanhållet nationellt tolkregister. Samtidigt utökas registret med fler kategorier av utbildade tolkar. Syftet med registret är att ge en samlad bild om den enskilde tolkens formella kompetens.

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister