Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar och översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste du genomgå vårt kvalificerade yrkesprov för dig som tolk eller översättare.

Använd vår sökfunktion för att hitta auktoriserade tolkar, utbildade tolkar eller auktoriserade översättare. Kammarkollegiet förmedlar inte några tolk- eller översättningsuppdrag.

Sök tolk

Sök tolk

Här hittar du auktoriserade och utbildade tolkar.

Sök översättare

Sök översättare

Här hittar du auktoriserade översättare.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du kan ringa, mejla eller skicka post till oss.

Ansök om auktorisation

Ansök om auktorisation

Här fyller du i ansökan till tolkprovet och översättarprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Ansök om registrering

Ansök om registrering

Här ansöker du om att vara med i registret för utbildade tolkar.

Ansök med yrkeskvalifikationer

Ansök med yrkeskvalifikationer

Om du är auktoriserad tolk eller auktoriserad översättare i ett annat land kan du ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Så går översättarprovet till

Så går översättarprovet till

Översättarprovet består av tre översättningsuppgifter.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Nyheter

Etiska regler för tolkar och översättare

Det är viktigt att tolkar och översättare följer våra etiska regler. Dessa regler finns till för att information mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt förs över korrekt.  

 

Etiska regler för tolkar och översättare

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

Samhället är i stort behov av fler kvalificerade tolkar. Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar. Nu inför Kammarkollegiet fler provtillfällen för att fler kvalificerade kandidater ska ges möjlighet att bli auktoriserade.

Fler chanser att bli auktoriserad tolk under 2017

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Nu förbättrar vi våra rutiner för att göra det tydligare för dig som ansöker.

Är du tolk eller översättare som planerar att söka till något av våra yrkesprov?

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister

Det nya registret ersätter tidigare separata register för auktoriserade respektive utbildade tolkar och samlar dessa i ett sammanhållet nationellt tolkregister. Samtidigt utökas registret med fler kategorier av utbildade tolkar. Syftet med registret är att ge en samlad bild om den enskilde tolkens formella kompetens.

Kammarkollegiet lanserar nytt tolkregister