Har du vad som krävs för att bli auktoriserad tolk?

Läs mer

Tolkar och översättare

Kammarkollegiet auktoriserar och för register över tolkar och översättare för samhällets behov. För att bli auktoriserad måste du genomgå auktorisationsprovet, som är ett kvalificerat yrkesprov för dig som tolk eller översättare. 2016 utökar Kammarkollegiet registret för auktoriserade tolkar med utbildade tolkar som har genomgått sammanhållna utbildningar.

Använd vår sökfunktion för att hitta auktoriserade tolkar, utbildade tolkar eller auktoriserade översättare. Kammarkollegiet förmedlar inte några tolk- eller översättningsuppdrag.

Sök auktoriserad översättare

Sök auktoriserad översättare

Det finns auktoriserade översättare från 31 språk till svenska och från svenska till 28 språk.

Sök auktoriserad tolk

Sök auktoriserad tolk

Det finns auktoriserade tolkar i 37 språk. I vissa språk finns det tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk och rättstolk.

Sök utbildad tolk

Sök utbildad tolk

Här hittar du tolkar som har genomgått en sammanhållen utbildning.

Så går översättarprovet till

Så går översättar­provet till

Provet för översättare består av tre texter.

Så går tolkprovet till

Så går tolkprovet till

Tolkprovet består av ett skriftligt och ett muntligt prov.

Om auktorisation

Om auktorisation

Regler och föreskrifter som reglerar auktorisationen.

Ansök om auktorisation

Ansök om auktorisation

Här fyller du i ansökan till auktorisationsprovet. Du kan även ansöka om förnyelse av din auktorisation.

Ansök om registrering av utbildning

Ansök om registrering av utbildning

Här kan du ansöka om att vara med i registret för utbildade tolkar.

Kontakta oss

Kontakta oss

Här hittar du våra kontaktuppgifter. Du kan ringa, mejla eller skicka post till oss.

Nyheter

Ny språkplan för tolkproven

Kammarkollegiet uppdaterar språkplanen för auktorisationsprovet för tolkar. Den nya språkplanen gäller från våren 2016 till våren 2018.

Ny språkplan för tolkproven