Deponera medel hos oss

Du kan välja att ordna resegaranti genom att deponera medel hos Kammarkollegiet. I och med att du deponerar medel hos oss godkänner du våra villkor. Läs igenom villkoren längre ner på sidan.

Gör så här:

Sätt in beloppet vi har beslutat om på vårt bankgiro 301‑5393. På meddelanderaden skriver du:
”Resegaranti för [organisationens namn], [organisationsnummer], [diarienummer] och [bankgironummer]”.

Om företaget saknar bankgiro kan ni uppge kontonummer. Du behöver informera oss om kontouppgifter eftersom det är dit vi sedan gör återbetalningen. Om du inte får plats med all information på meddelanderaden kan du skicka e‑post till: resegarantier@kammarkollegiet.se

Villkor för deponerade medel

De här villkoren gäller för deponering av medel för resegaranti hos Kammarkollegiet:

  1. Du ska sätta in garantibeloppet i svenska kronor (SEK) enligt instruktionen ovan.
  2. Beloppet deponerar vi på ett räntebärande konto hos Riksgälden enligt lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Läs mer på Riksgälden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  3. Vi beräknar räntan från och med den dag den första insättningen finns bokförd på kontot. När vi gör en återbetalning på hela eller delar av beloppet du deponerar hos oss reglerar vi negativ respektive positiv ränta utifrån totalbeloppet.
  4. Om du kontaktar oss kan du få ett kontoutdrag som visar negativ och positiv ränta halvårs- eller helårsvis.
  5. Om din reseverksamhet drabbas av insolvens har vi rätt att omedelbart använda dina deponerade medel för att betala ut ersättning till dina resenärer. Se paragraferna 6 och 7 i resegarantilagen (2018:1218).
  6. Vi på Kammarkollegiet behåller resegarantier i regel i minst tre månader efter att de inte längre gäller. Resenärer har tre månader på sig att ansöka om ersättning på grund av inställd eller avbruten resa. Om du har bytt från betalningsutfästelse till att deponera medel hos oss har vi rätt att använda depositionen till att betala ersättning till resenärer för inställda eller avbrutna resor tre månader tillbaka. Tidsbegränsade resegarantier betalar vi i regel tillbaka en månad efter att de har upphört att gälla.

Vill du veta mer om resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på vilka resor du behöver ordna garanti för och hur du gör för att följa lagen.
Resegaranti för reseaktörer

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-04-17