Deponera medel hos oss

Du kan välja att ordna resegaranti genom att deponera medel hos Kammarkollegiet. I och med att du deponerar medel hos oss godkänner du våra villkor. Läs igenom villkoren längre ner på sidan.

Gör så här

 1. Sätt in det belopp du ska ordna på vårt bankgiro 301‑5393. I meddelanderaden skriver du: ”Resegaranti för [organisationens namn], [organisationsnummer] och [diarienummer]”.
 2. Lämna in ett inbetalningsbevis till resegarantier@kammarkollegiet.se, se mer längre ner.

Villkor för deponerade medel

De här villkoren gäller för deponering av medel för resegaranti hos Kammarkollegiet:

 1. Du ska sätta in garantibeloppet i svenska kronor (SEK) enligt instruktionen ovan.
 2. Beloppet deponerar vi på ett räntebärande konto hos Riksgälden enligt lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. Läs mer på Riksgälden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 3. Vi beräknar räntan från och med den dag den första insättningen finns bokförd på kontot. När vi gör en återbetalning på hela eller delar av beloppet du deponerar hos oss reglerar vi negativ respektive positiv ränta utifrån totalbeloppet.
 4. Du behöver lämna in ett inbetalningsbevis där det ska framgå uppgifter om till och från vem betalning är gjord och med vilket belopp, läs mer längre ner.
 5. Om du kontaktar oss kan du få ett kontoutdrag som visar negativ och positiv ränta halvårs- eller helårsvis.
 6. Om din reseverksamhet drabbas av insolvens har vi rätt att omedelbart använda dina deponerade medel för att betala ut ersättning till dina resenärer. Se paragraferna 6 och 7 i resegarantilagen (2018:1218).
 7. Vi på Kammarkollegiet behåller resegarantier i regel i minst tre månader efter att de inte längre gäller. Resenärer har tre månader på sig att ansöka om ersättning på grund av inställd eller avbruten resa. Om du har bytt från en annan typ av resegaranti till att deponera medel hos oss har vi rätt att använda depositionen till att betala ersättning till resenärer för inställda eller avbrutna resor tre månader tillbaka. Tidsbegränsade resegarantier betalar vi i regel tillbaka en månad efter att de har upphört att gälla.

Inbetalningsbevis

När du har deponerat medel till Kammarkollegiets bankgirokonto behöver du lämna in ett inbetalningsbevis för att vi ska kunna godkänna medlen som resegaranti. Beviset måste vara i ett format som inte är redigerat, till exempel en skärmdump.

Ett inbetalningsbevis ska innehålla uppgifter om:

 • Betaldatum
 • Betalt belopp
 • Vem som betalat och vilket konto pengarna har dragits ifrån
 • Vilket konto pengarna har betalats till
 • Att betalningen är genomförd. Betalningsbeviset ska vara en utskrift över genomförda betalningar. Det räcker inte med att betalningen är inlagd för bevakning där betalningen sker vid ett senare datum.

Exempel på inbetalningsbevis

Betalning via internet

Om du deponerat medlen genom en betalning i din internetbank får du en betalningskvittens när betalningen är genomförd. Den kvittensen visar vanligtvis den information som behövs

Betalning med bankgiro eller plusgiro

Lämna in en kopia på betalordern tillsammans med ett kontoutdrag som visar att betalningen är genomförd

Betalning på bankkontor

Om du deponerat medel genom betalning på ett bankkontor behöver du fråga efter ett kvitto som visar den begärda informationen.

Vill du veta mer om resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på vilka resor du behöver ordna garanti för och hur du gör för att följa lagen.
Resegaranti för reseaktörer

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-17