Ansökningsavgift för permutation av stiftelse

Avgiften för en ansökan om permutation är 10 700 kr. Om värdet på stiftelsens tillgångar vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet är avgiften 2 900 kr.

Avgifter

En ansökan om sammanläggning av en stiftelse med en annan är 10 700 kr.

En ansökan om sammanläggning av flera stiftelser (2-29 stiftelser) är 15 900 kr.

En ansökan som omfattar fler än 29 stiftelser är 23 800 kr.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052‑5781 när ansökan lämnas in. Ange stiftelsens namn som referens vid inbetalningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11