Rekvirera statsbidrag för vissa utbildningar på högskolor och universitet

Du som är utbildningsanordnare kan rekvirera statsbidrag för de utbildningar som listas i punkterna nedan.

De lärosäten och de belopp/helårsstudenter som finns med i 2024 års regleringsbrev kan rekvirera statsbidraget.

Aktuella utbildningar i regleringsbrevet är:

 • Kompletterande utbildning för personer med utländsk utbildning (anslagspost 15)
 • Vidareutbildning av obehöriga lärare (anslagspost 18)
 • Särskilt kompletterande pedagogisk utbildning (anslagspost 29)

Läs mer i Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 2:64 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning hos Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här gör du för att rekvirera statsbidraget

 1. Ladda ner och fyll i rekvisitionsblanketten, skriv ut den och signera.
  Det finns en rekvisitionsblankett för dig som företräder ett samordningsansvarigt lärosäte och en rekvisitionsblankett för dig som har utbildningar som saknar ett samordningsansvarigt lärosäte.
 2. Ladda ner och fyll i bilaga för samordnande lärosäte Excel, 30.5 kB.
  Du som företräder ett samordningsansvarigt lärosäte behöver fylla i en bilaga i excel. Du fyller i en bilaga per utbildning med uppgifter om kostnad per helårsstudent, lärosäte och antal helårsstudenter.
  Du behöver fylla i en excelfil per utbildning eftersom kostnaden per helårsstudent kan variera för varje utbildning. Kammarkollegiet betalar ut ersättningen direkt till det lärosäte där utbildningen bedrivs.

 3. Skicka in en underskriven rekvisitionsblankett till bidrag@kammarkollegiet.se.


Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-26