Verksamhetsförsäkring

Efter att myndigheten gjort sin riskanalys och vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster, finns möjlighet att teckna en verksamhetsförsäkring hos oss.

Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter.
Den består av tre delar:

  • egendomsförsäkring,
  • följdskadeförsäkring och
  • ansvarsförsäkring.

Verksamhetsförsäkringen får ändrad modell för premiesättning

Den ändrade modellen för premiesättning kommer att påverka respektive avtal vid kommande förlängning för försäkringsperioder som inleds från och med 1 november 2022 (för några avtal från och med 1 oktober 20222).

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Anmäl skada

På sidan Anmäl skada i verksamhet, skepp, luftfartyg eller konsultansvar hittar du information och blanketter för att göra en skadeanmälan.

Vad omfattar egendomsförsäkringen?

Vår egendomsförsäkring omfattar egendom som ägs av myndigheten och som befinner sig i Sverige. Det gäller alltifrån kontorsinredning till fastigheter. Om något skadas eller går förlorat så kan vi ersätta kostnaden för att köpa nytt eller reparera skadorna. Om ni varken köper nytt eller reparerar så kan ni ansöka om ekonomisk ersättning baserad på marknadsvärdet vid skadetillfället.

All egendom ingår inte i egendomsförsäkringen. Därför kan ni behöva komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar (se längre ner på sidan).

Vad omfattar följdskadeförsäkringen?

Genom en följdskadeförsäkring kan ni ansöka om ersättning för att hyra in tillfälliga lokaler eller utrustning medan ni återställer den egendom som skadats eller gått förlorad.

Vad omfattar ansvarsförsäkringen?

Genom vår ansvarsförsäkring kan ni få ersättning för skador som myndigheten orsakar genom oaktsamhet. Det kan till exempel handla om att ni orsakar en vattenskada i era lokaler och blir skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägaren. Vid skador där varken myndigheten eller någon besökare till myndigheten varit vårdslösa täcker inte försäkringen skadorna, till exempel om fastigheten man hyr blir utsatt för skadegörelse.

Vilka tilläggsförsäkringar finns och vad ingår i dem?

Om du tecknar minst en av de tre försäkringarna i verksamhetsförsäkringen så kan du även teckna en tilläggsförsäkring. Vi har sex olika tilläggsförsäkringar. Här kan du se vad som ingår och teckna de som passar er verksamhets behov:

  • Egendom utland (för egendom utanför Sverige)
  • PVF (för pengar, värdehandlingar och andra finansiella tillgångar)
  • Konstföremål
  • Museala föremål (för museala föremål som förvaras hos er myndighet eller annan statlig myndighet)
  • Annans egendom (för egendom som inte ägs av myndigheten)
  • TIK (för tillfälligt inlånade konst- och museala föremål)

Gör en riskanalys innan du tecknar försäkring

Innan du kan teckna en försäkring behöver myndigheten göra en riskanalys.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en verksamhetsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-15