Sanktionsavgifter vid felaktig redovisning

Om du inte lämnar in redovisningen i tid, eller lämnar in felaktiga uppgifter kan det bli aktuellt med sanktioner. Här kan du läsa vilka de olika avgifterna är.

Förseningsavgifter

  • 10 000 kr för partier och dess sidoorganisationer på riksdags- och EU-nivå.
  • 2 500 kr för partier och dess sidoorganisationer på kommun- och regionnivå
  • 500 kr för ledamöter och ersättare.

Felaktig redovisning

Om du inte redovisar på ett korrekt sätt tar vi ut en särskild avgift. De särskilda avgifterna är:

  • 20 000 kr för partier och sidoorganisationer på riksdags- och EU-nivå.
  • 5 000 kr för partier och sidoorganisationer på kommun- och regionnivå, samt ledamöter och ersättare.

Om du utelämnar intäkter

Om du utelämnar intäkter eller om du redovisar ett för lågt belopp blir du skyldig att betala en avgift som motsvarar beloppet av de felaktigt eller icke redovisade intäkterna, dock högst 100 000 kr.

Exempel på en utelämnad intäkt kan vara ett bidrag som du inte redovisat men som vi får kännedom om i en utredning.

Om du tar emot ett anonymt bidrag

Om du har tagit emot ett anonymt bidrag som överstiger gränsvärdet på 0,05 prisbasbelopp tar vi ut en avgift.

Avgiften du får betala är dubbelt så stor som den del som överstiger gränsvärdet.

Prenumerera på nyhetsbrevet om intäktsredovisning

När du påbörjar din prenumeration godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Kammarkollegiets hantering av personuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-07-01