Begär ut allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

Så här begär du ut en allmän handling

För att vi ska kunna ta fram den allmänna handling du vill ta del av så snabbt som möjligt är det bra om du uppger den här informationen när du begär ut en allmän handling:

  1. Diarienummer
  2. Dag och år för beslut
  3. Namn på den person som initierade ärendet (ingivaren)
  4. Typ av handling (exempelvis ansökan, yttrande eller beslut)

Om du inte har någon av den här informationen måste du ge en utförlig beskrivning av vad handlingen handlar om.

Begär ut allmän handling via e‑post, telefon, brev eller besök

E‑post: registratur@kammarkollegiet.se
Skriv Begär ut allmän handling i ämnesraden.

Telefon: 08‑700 08 00
Öppettider: Måndag till fredag klockan 09.00–11.00 och 12.30–15.00.

Postadress: Registratur, Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm

Besök vår registratur på Slottsbacken 6 i Stockholm för att ta del av en handling. Vår registratur och vårt arkiv kan lämna ut handlingar på begäran.

Om du väljer att besöka oss är det bra om du meddelar oss några dagar innan ditt besök så att vi hinner plocka fram de handlingar du vill titta på. Vi behöver även göra en sekretessprövning av handlingarna innan vi lämnar ut dem.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för papperskopior av allmänna handlingar som vi lämnar ut. Avgifterna är reglerade i avgiftsförordningen.

De här avgifterna tar vi ut för papperskopior:

  • De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, de därefter följande sidorna kostar 2 kronor för varje sida.
  • Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Handlingar som skickas med e‑post, CD‑skiva eller USB‑minne:

  • Inskanning kostar 50 kronor från och med den tionde sidan, därefter 2 kronor per sida.
  • För utlämnande på CD‑skiva tillkommer 10 kronor och för USB‑minne 50 kronor (per styck).
  • Eventuella kostnader för porto tillkommer.

Vid återkommande småbeställningar kan avgift tas ut redan från första sidan med 50 kronor samt för kostnader för att sända kopian till mottagaren.

Om du besöker oss har du rätt att läsa handlingarna på plats i våra lokaler utan kostnad.

Vi sekretessprövar alla handlingar

Vissa handlingar kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna.

Ibland är delar av innehållet i en handling belagd med sekretess och då döljer (maskar) vi de delar innan du får ta del av dem.

När uppgifter i en handling i sin helhet är belagda med sekretess är den inte offentlig och du får inte ta del av den.

Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet.

Du har rätt att vara anonym

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Vi får fråga efter ditt namn eller syfte endast om det behövs för att pröva om vi kan lämna ut handlingen eller inte.

Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan lämna spår i våra elektroniska system och att spåren i sig kan utgöra allmänna handlingar. Om du vill vara anonym när du beställer handlingar rekommenderar vi att du besöker oss. Du kan även kontakta oss per telefon.

Du har rätt att överklaga ett beslut

Om vi beslutar att en handling, eller delar av handlingen, inte kan lämnas ut har du rätt att få ett avslagsbeslut med besked om varför vi inte kan lämna ut den. I avslagsbeslutet beskriver vi hur du går till väga om du vill överklaga beslutet.

Kontakta registraturen

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-22