Parti och sidoorganisation ska redovisa följande intäkter

Du ska redovisa intäkter som er politiska verksamhet fått in. Intäkterna ska redovisas olika beroende på om det är intäkter från offentligt stöd, medlemsavgifter, olika typer av bidrag, insamlingar eller lotterier.

Offentligt stöd enligt någon av dessa lagar

Medlemsavgifter

Du ska redovisa den totala summan.

Intäkter från försäljning

Du ska redovisa den totala summan.

Intäkter från lotterier

För de lotterier som kräver licens enligt spellagen, ska antal lotter och pris per lott redovisas.

För intäkter från övriga lotterier, som inte krävt licens, ska den totala summan redovisas.

Intäkter från kontantinsamlingar

Du ska redovisa varje insamling för sig och dessutom ange tid och plats för insamlingen.

Bidrag

Som bidrag räknas pengar, varor och tjänster som ni tagit emot helt eller delvis utan någon motprestation. Du ska redovisa bidrag i de här kategorierna:

 • Bidrag upp till och med 263 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
 • Anonyma bidrag från 264 kronor upp till och med 2 625 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig.
 • Bidrag från privatpersoner:
  • från 264 till 26 250 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 26 250 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller personnummer.
 • Interna bidrag från egna partiet från 264 kr. Du ska redovisa den totala summan av bidragen.
 • Övriga bidrag (exempelvis från företag, organisationer, föreningar, stiftelser och fonder):
  • från 264 till 26 250 kronor. Du ska redovisa den totala summan.
  • över 26 250 kronor. Du ska ange varje bidrag för sig med uppgift om bidragsgivarens identitet, namn och adress eller organisationsnummer.

Övriga intäkter

Du ska redovisa varje intäkt för sig. Skriv vad det är för typ av intäkt och ange beloppet.

Om partiet har bestämmande inflytande över till exempel ett bolag eller har en stiftelse knuten till sig så ska partiet även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamheten.

Om bestämmande inflytande och närstående verksamhet

Ett parti kan ha bestämmande inflytande över bolag, föreningar och stiftelser. Bestämmande inflytande innebär att:

 • Partiet har mer än hälften av rösterna i verksamheten, eller
 • att det finns avtal eller liknande som ger ett inflytande som kan likställas med att ha hälften av rösterna i verksamheten.

Partiet ska redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamhet som partiet har bestämmande inflytande över. Intäkterna ska redovisas separat så att de hålls isär från partiets intäkter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-05