Datum och orter för översättarprovet

Här hittar du aktuella datum och orter för översättarprovet.

Delprov 1

Delprov 1 äger rum den 15 april 2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Delprov 2

Delprov 2 planeras äga rum i oktober 2024 i Stockholm, Göteborg och Lund.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-14