Datum och orter för översättarprovet

Här hittar du aktuella datum och orter för översättarprovet.

Delprov 1

Delprov 1 äger rum den 15 april 2024.

Delprov 2

Delprov 2 planeras till oktober 2024.

Ansökan om auktorisation 2024

Nästa ansökningsperiod är 15 januari – 15 februari 2024.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-12-07