Datum och orter för översättarprovet

Här hittar du aktuella datum och orter för översättarprovet.

Delprov 1

Delprov 1 äger rum den 28 april 2023.

Orter: Stockholm, Göteborg och Malmö

Delprov 2

Nästa provtillfälle planeras till oktober 2023

Orter: Stockholm, Göteborg och Lund

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-01-19