Datum och orter för översättarprovet

Här hittar du aktuella datum och orter för översättarprovet.

Delprov 1

Datum: 25 april 2022

Orter: Stockholm, Göteborg och Malmö

Delprov 2

Datum: 5 oktober 2022.

Orter: Stockholm, Göteborg och Lund

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-29