Alternativ tvistlösning och överklaga

Här kan du ansöka om att bli nämnd och rapportera verksamhet för alternativ tvistlösning. Du får även information om hur du överklagar beslut.

Kammarkollegiet är tillsynsmyndighet för nämnderna som arbetar med alternativ tvistlösning. Vi prövar och godkänner alternativa tvistlösningsorgan i Sverige. Vi följer också upp och kontrollerar att nämnderna fortsätter att uppfylla de uppsatta kraven.

Sidan senast uppdaterad: 2023-12-12