Ansök om ersättning ur resegarantin

Har du köpt en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang och fått hela eller en del av din resa inställd på grund av researrangörens insolvens? Då kan du ansöka om ersättning ur arrangörens resegaranti.

Ingen ersättning från resegarantin om en resa avbokas på grund av coronaviruset

Har du frågor om coronaviruset och hur det påverkar din resa, läs på Konsumentverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resegarantilagen gäller endast om en resa ställs in på grund av att reseaktören är insolvent. Du kan därför inte få någon ersättning från resegarantin om en resa avbokas på grund av coronaviruset.

Läs även vad som gäller när UD avråder från resor till ett visst land på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Om resegarantin för dig som är resenär

Vad är resegarantin?

Resegarantin innebär att du kan få ersättning om det står klart att någon del av din paketresa eller det sammanlänkade researrangemanget inte kommer att fullgöras och att det beror på insolvens hos reseaktören.

Paketresor och så kallade sammanlänkade researrangemang regleras i två olika lagstiftningar: paketreselagen (2018:1217) och resegarantilagen (2018:1218).

En förutsättning för att du ska kunna få ersättning är att reseaktören har ställt en resegaranti och att den är tillräckligt stor för att täcka alla resenärers krav. Trots att alla som säljer paketresor eller sammanlänkade researrangemang är skyldiga att ställa resegaranti enligt resegarantilagen gör de inte alltid det. Försäkra dig därför om att reseaktören har resegaranti innan du bokar din resa.

Här ser du vilka reseaktörer som har resegaranti

Vad räknas som paketresa?

En paketresa består av minst två av följande resetjänster:

  • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
  • Inkvartering, till exempel hotell eller vandrarhem.
  • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
  • En turisttjänst som till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang. Undantaget är om turisttjänsten är en integrerad del av någon av ovanstående resetjänster. En helikoptertur kan till exempel inte räknas som både en transport och en turisttjänst.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Även om du köper av reseaktörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att dina personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att dina bokningar sker inom 24 timmar.

Vad räknas som sammanlänkat researrangemang?

Ett sammanlänkat researrangemang är när du som resenär erbjuds att köpa flera resetjänster från olika företag med separata avtal. Detta gäller under förutsättning att det första företaget på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att du har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har du köpt den andra resetjänsten inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

I dessa fall är det den första reseaktören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

Vad kan jag få ersättning för?

Om din paketresa eller en del av den ställs in på grund av reseaktörens insolvens har du rätt till ersättning ur reseaktörens resegaranti i den utsträckning som paketreseavtalet inte fullgörs. Här ingår till exempel kostnader för avbeställningsskydd och hemtransport.

När det gäller sammanlänkade researrangemang täcker ersättning ur resegarantin endast kostnader för uteblivna resetjänster som reseaktören som underlättat uppkomsten av det sammanlänkade researrangemanget själv skulle ha utfört. Om du efter att ha köpt en flygresa även bokar hotell via en länk till hotellbokning och flygbolaget ställer in sina resor på grund av insolvens, kommer resegarantin omfatta betalningen endast för flygbiljetten. Flygbolagets resegaranti omfattar alltså inte kostnader för hotellet.

När gäller inte resegarantin?

  • Om du endast har köpt flygbiljetter
  • Vid flygförseningar
  • Om du inte är nöjd med din resa och vill reklamera

Ansök om ersättning inom tre månader

Ansök så snart som möjligt, men senast inom tre månader från det att det står klart att en del av din paketresa eller det sammanlänkade arrangemanget inte kommer att genomföras av reseaktören och att detta beror på reseaktörens insolvens.

Vad händer om flygbolaget går i konkurs?

Vänd dig direkt till reseföretaget om du har köpt en paketresa. Reseföretaget är skyldigt att boka om resan eller betala tillbaka kostnaden för den.

Kom ihåg att du inte får ersättning ur resegarantin om du bara har köpt en flygbiljett.

Mer om resegarantin

Vår uppgift med resegaranti

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Resegarantier

Tips inför resan

Kontrollera om din reseaktör har ordnat med resegaranti innan du betalar för resan.

Hitta reseaktörer med resegaranti

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-03-15