Personskada vid trafikolycka

Har du skadats i en trafikolycka med ett fordon som tillhör en statlig myndighet? Då kan du få ersättning ur fordonets trafikförsäkring.

Du kan ansöka om ersättning om du har fått en skada när du har åkt i eller blivit påkörd av ett fordon som tillhör en statlig myndighet.

Så här anmäler du personskada vid trafikolycka

Du gör din anmälan till Kammarkollegiet tillsammans med en ansvarig handläggare på myndigheten som äger fordonet. Anmälan om personskada ska du göra samtidigt som trafikskadeanmälan och du använder samma skadeanmälningsblankett som för motorfordon.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan får ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär.
  Lyte är ett vanställande kroppsfel. Till exempel om du har blivit halt, förlorat en kroppsdel, fått ärr eller andra utseendemässiga förändringar.
  Bestående men är sådant som smärta och obehag samt bestående lidande som till exempel att du inte kan röra dig ordentligt, dövhet, synskada eller förlust av lukt eller smak.
 • Kostnader för läkarvård och läkemedel inom högkostnadsskyddet som inte täcks av någon annan.
 • Inkomstförlust om du blir sjukskriven på grund av skadan.

Jag har missat att anmäla personskadan, hur gör jag nu?

Du kan göra en efteranmälan. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn, personnummer och adress till dig som fått personskadan.
 • Fordonets registreringsnummer.
 • Skadedag.
 • Händelseförlopp.
 • Typ av skada/besvär.
 • Namn och telefonnummer till ansvarig inom myndigheten som kan intyga att skadan inträffat.

Skicka in efternamälan

Du kan skicka din efternamälan till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Du kan också skicka in din efteranmälan genom att använda blanketten för motorfordon samt personskada. Blanketten finns på vår sida Anmäl fordonskada.

Efter att vi har fått din anmälan om personskada kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

Har olycksfallet skett till eller från arbetet? Glöm inte anmäla till försäkringskassan!

Om olycksfallet sker i arbetet eller på vägen till och från arbetet räknas det som en arbetsskada. Arbetsskador ska du anmäla till Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan pröva ersättning för tandvård och hjälpmedel. Får du en nedsatt arbetsförmåga på grund av skadan, det vill säga att du inte kan arbeta fullt ut, kan Försäkringskassan pröva arbetsskadelivränta.

Läs mer om arbetsskada på Arbetsskadeguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du skadats i en trafikolycka under militär grundutbildning eller frivillig tjänstgöring?

Om du har skadats i en olycka med ett militärfordon gäller lagen om statligt personskadeskydd. Du kan då ha rätt till garantisjukpenning och sjukvårdskostnader från Försäkringskassan. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statens skaderegleringsnämnd

I alla ärenden där den medicinska invaliditetsgraden är 10 procent eller mer prövar vi ärendet i Statens skaderegleringsnämnd. Nämndens ledamöter tillsätts av regeringen och består av jurister och försäkringsexperter.

Preskriptionstid för trafikskador

Det är viktigt att tänka på att anmäla en trafikskada i tid och preskriptionstiden för trafikskador finns angivet i Trafikskadelagen.

Trafikskadelagen på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-09