Kammarkollegiet logotyp

Värdepappersadministration

Värdepappersadministrationen hanterar drift av Back office och Middle office för både externt och internt förvaltat kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av Värdepappersadministration eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Våra tjänster och vårt ansvar

Vid nya uppdrag sätter Kammarkollegiet upp förvaltningsmandatet och strukturen bestäms av kundens rapporteringsbehov.

Vi ansvarar för :

 • Avkastnings- och riskrapportering
 • Löpande avkastning och riskanalys
 • Resultatuppföljning
 • Limitkontroll och regeluppsättning
 • Värdepappersadministration
 • Säkerhetshantering
 • Redovisning i affärssystem
 • Ränte- och prisdata
 • Värdering av diskretionära portföljer och fondportföljer
 • Andelsadministration
 • Konsortiernas årliga utdelning

Vi har lång erfarenhet inom den finansiella branschen

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom den finansiella branschen och arbetar ständigt med förbättringar inom riskminimering och förenkling av rutiner för att kunna möta era behov. För samtliga tjänster använder vi ett av marknadens bästa affärssystem - Simcorp Dimension. Vi kan även erbjuda utvecklade kredit- och marknadsriskmodeller samt säkerhetshantering.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Våra övriga tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier, obligationer och fastigheter.

Aktieförvaltning
Ränteförvaltning
Diskretionär förvaltning
Alternativa investeringar

Allokering

Marknadslägets ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Läs mer om allokering

Avkastning- och riskrapportering

Kammarkollegiet kan verka som kundens riskavdelning och skräddarsy riskrapporter och avkastningsrapporter efter kundens behov.

Läs mer om avkastning- och riskrapportering

Diskussionspartner

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Läs mer om diskussionspartner och rådgivning

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Läs mer om ekonomitjänster

Sidan senast uppdaterad: 2023-05-22