Utbildningar som kvalificerar dig att ingå i tolkregistret

Om du har genomgått någon av de här utbildningarna eller fått din utbildning validerad kan du skicka in en ansökan om att ingå i vårt register över utbildade tolkar.

Tolkutbildningen på grundnivå (90 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning och översättning I
 • Tolkning II
 • Tolkning – kandidatkurs

Utbildningen bedrevs på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet mellan 2012 och 2016.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning i offentlig sektor II

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 hp)

Den här utbildningen består av:

 • Tolkning i offentlig sektor I

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (180 hp)

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Konferenstolkutbildningen på avancerad nivå (60 hp)

Utbildningen bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Utbildningen Yrkesetik och dialogtolkning för konferenstolkar (7,5 hp)

Utbildningen är på avancerad nivå och bedrivs av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng)

Utbildningen består av kursen Tolkning i offentlig sektor II som från och med 2021 bedrivs av Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Tolkutbildningen på grundnivå (30 högskolepoäng)

Utbildningen består av kursen Tolkning i offentlig sektor I som från och med 2021 bedrivs av Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Yrkeshögskoleutbildningarna till kontakttolk

Utbildningarna ges i:

 • arabiska
 • dari
 • somaliska
 • tigrinska.

Utbildningarna bedrivs på försök med stöd av Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Den sammanhållna grundutbildningen för tolkar i talade språk

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den sammanhållna grundutbildningen för teckenspråks- och dövblindtolkar

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningen för skrivtolkar

Den här utbildningen bedrevs tidigare med stöd av Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och bedrivs numera med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningar som inte kvalificerar dig att ingå i tolkregistret

 • tolkutbildningar som ägt rum före 2005 (undantag är Konferenstolkutbildningen)
 • arbetsmarknadsutbildningar för tolkar på uppdrag av Arbetsförmedlingen
 • fristående kurser på exempelvis folkhögskolor eller studieförbund
 • kurser i regi av tolkförmedlingar.

Validering

Har du inte gått någon av dessa utbildningar men har motsvarande kunskaper? Då kan du begära att få dina kunskaper validerade hos den som är ansvarig för utbildningen som du vill bli validerad mot. Validering innebär att du får ett bevis på att du har motsvarande kunskaper som utbildningens innehåll. När du har fått en validering kan du ansöka om att bli registrerad som utbildad tolk.

Webbplatsen Bli tolk.nu för information om tolkutbildning inom folkbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tolk- och översättarinstitutet på Stockholms universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för yrkeshögskolan, som ansvarar för tolkutbildning inom folkbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor kring tolkregistret?

Du har alltid möjlighet att kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-27