Hur betalar jag in ett anonymt bidrag?

När ni har fått ett högre bidrag än ni har rätt att ta emot, och det inte finns en givare att betala tillbaka till, så ska den överstigande summan sättas in till Kammarkollegiet enligt nedan.

 1. Betala in pengarna till bankgiro 5052-5781.
 2. Ange referens: dnr 29.1-363-2024
 3. Skriv ”avstående av anonymt bidrag” på ämnesraden.
 4. Det ska tydligt framgå vem du är.
  Uppge även:
  - om du är ledamot eller ersättare
  - partinamn
  - vilket räkenskapsår inbetalningen gäller.
 5. Skicka e-post till oss på Kammarkollegiet i samband med att du gjort inbetalningen så att vi kan stämma av inbetalningen. Glöm inte att ange diarienummer i meddelandet.
  E-postadress: partiinsyn@kammarkollegiet.se
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18