Kammarkollegiets medarbetarpolicy

Vi utför samhällsviktiga uppdrag som bidrar till att stärka demokratin och bygga en hållbar framtid. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Två kvinnor och en man samtalar. De sitter i en röd soffa.

Hos oss är det nära samspelet mellan chefer och medarbetare en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet med hög delaktighet, högt engagemang och ansvarstagande.

Uppdrag, föredöme, omtanke och utveckling

Våra ledar- och medarbetarroller bygger på fyra ansvarsområden:

  • Uppdragen innebär att ledare och medarbetare tillsammans tar ansvar för att skapa en gemensam och tydlig bild av hur uppdragen ska utföras.
  • Föredöme handlar om att ledare och medarbetare agerar i enlighet med den statliga värdegrunden och på så sätt stärker Kammarkollegiets varumärke.
  • Omtanke handlar om att skapa förutsättningar för var och en att göra ett bra jobb. Det gör vi genom att skapa ett inkluderande klimat där vi ser varandra och ger varandra stöd.
  • Utveckling handlar om att aktivt bidra till Kammarkollegiets utveckling genom att ompröva metoder och arbetssätt och vara positiva till nya idéer och förbättringar.

Policy för ledar- och medarbetarskap vid Kammarkollegiet Pdf, 125.2 kB. (Pdf, 125.2 kB)

Hållbara team

På Kammarkollegiet tycker vi att det är alla medarbetares rättighet att få arbeta i ett effektivt och välfungerande team. Därför jobbar vi med Hållbara team, ett koncept som bygger på Susan Wheelans forskning om arbetsgruppers utveckling.

Hållbara team är ett program som vår HR-avdelning erbjuder enheter och grupper på Kammarkollegiet. I programmet arbetar man med teamutveckling i en befintlig arbetsgrupp.

Vårt arbete med Hållbara team

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-04