Kammarkollegiets medarbetarpolicy

Vi utför samhällsviktiga uppdrag som bidrar till att stärka demokratin och bygga en hållbar framtid. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Det nära samspelet mellan chefer och medarbetare är en nödvändighet för att uppnå en effektiv verksamhet med hög delaktighet, högt engagemang och ansvarstagande.

Uppdrag, föredöme, omtanke och utveckling

Våra ledar- och medarbetarroller bygger på fyra ansvarsområden – Uppdraget, Föredöme, Omtanke och Utveckling.

Ansvarsområde uppdraget handlar om att ledare och medarbetare tillsammans tar ansvar för att skapa en gemensam och tydlig bild av uppdragen som ska utföras.

Ansvarsområde föredöme handlar om att ledare och medarbetare agerar i enlighet med den statliga värdegrunden och på så sätt stärker Kammarkollegiets varumärke.

Ansvarsområde omtanke handlar om att skapa förutsättningar för var och en att göra ett bra jobb. Det gör vi genom att skapa ett inkluderande klimat där vi ser varandra och ger varandra stöd.

Ansvarsområde utveckling handlar om att aktivt bidra till Kammarkollegiets utveckling genom att ompröva metoder och arbetssätt och vara positiva till nya idéer och förbättringar.

Policy för ledar- och medarbetarskap vid KammarkollegietPDF

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05