Kontakt

Personuppgifter
Återkoppling via

E-post

Registrator: registratur@kammarkollegiet.se

Våra mest använda e-postadresser

Princip för e-post: fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se

Kammarkollegiet i Stockholm

Postadress

Box 2218, 103 15 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
Hitta hit, vägbeskrivning med karta

Öppettider i receptionen

Måndag–fredag: 8.00-16.30
Stängt: helgdagar, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Öppettider hos registraturen

Måndag–fredag: 9.00-11.00 och 12.30-15.00

Telefon

Växel: 08-700 08 00
Växeln är öppen 8.00-16.30 alla helgfria vardagar.

Tolk och översättare

Måndag, onsdag-fredag: 9.00-11.00
Tisdag: 13.00-15.00
Observera att vi inte förmedlar tolkar och översättare. Du kontaktar själv tolken eller översättaren du vill anlita.
Hitta tolk
Hitta översättare
Telefon: 08-700 08 40

Den gamla radio- och tv-avgiften

Måndag-fredag: 10.00-11.00 och 13.00-14.00
Dag före helgdag: 10.00-11.00
Telefon: 08-700 08 05
E-post: radioochtvavgift@kammarkollegiet.se

Inkasso

Måndag–fredag: 9.00–11.30 och 12.30-14.00
Dag före helgdag: 9.00-11.30
Notera avvikande telefontider: 5 februari, kl.13.00-14.00 samt 11 februari, kl.09.00-11.30.
Telefon: 08-700 08 35

Övrig verksamhet

Resegaranti, insyn i partiers finansiering, vigsel, trossamfund och begravning nås via växeln:
Måndag-fredag: 9.00–15.00

Kammarkollegiet i Karlstad

Postadress

Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad

Besöksadress

Karolinen, Våxnäsgatan 10, Karlstad
Hitta hit, vägbeskrivning med karta

Telefon

Växel: 054-22 12 00
Växeln är öppen 8.00–16.30 alla helgfria vardagar.

Försäkringar

Telefontider till handläggare för Kammarkollegiets försäkringar.
Måndag-fredag: 13.00-15.00

Organisationsnummer

202100-0829

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-12