Skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Den här informationen riktar sig till dig som är leverantör och som önskar ansluta dig för att skicka e-fakturor till oss på Kammarkollegiet. Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Om du ska skicka en faktura som utgör underlag i skadeärenden som hör till Försäkringsavdelningen, skicka den till forsakring@kammarkollegiet.se

Glöm inte att ange skadenummer som referens.

Du som kan e-fakturera

Peppol

Vi kan ta emot fakturor via nätverket Peppol. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via Peppol-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för Peppol, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till Peppol Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kammarkollegiets Peppol-ID är 0007:2021000829.

De format som vi på Kammarkollegiet kan ta emot i Peppol-nätverket är det lagstadgade Peppol BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om du inte kan e-fakturera via Peppol kan du använda vår VAN-tjänst. Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura
Partsidentitet: 2021000829 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar du kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om du som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. Vi måste i så fall beställa en integration via Statens servicecenter. Kontakta oss i kontaktformuläret längst ner på den här sidan om det är aktuellt.

Du som inte e-fakturerar

Om din verksamhet har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som vi kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om din verksamhet inte har ett affärssystem eller inte redan är anslutan till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för din verksamhet kan du istället kostnadsfritt ansluta verksamheten till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss via kontaktformuläret längst ner på den här sidan så skickar vi en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

Mer information om e-faktura

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om lagen hittar du på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du ramavtalsleverantör och söker information om fakturor som Kammarkollegiet ska skicka?

Lagen om e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Kammarkollegiet ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-29