Skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Den här informationen riktar sig till dig som är leverantör och som önskar ansluta dig för att skicka e-fakturor till Kammarkollegiet. Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Kammarkollegiet skicka e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av Kammarkollegiet ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, exempelvis Svefaktura 1.0.

Ni som kan e-fakturera redan idag

PEPPOL

Kammarkollegiet kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Om ert ekonomisystem inte har stöd för PEPPOL, finns det många andra lösningar på marknaden för anslutning till PEPPOLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kammarkollegiets PEPPOL-ID är 0007:2021000829.

De format som Kammarkollegiet kan ta emot i PEPPOL-nätverket är Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) och PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

E-faktura via VAN

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst. Kammarkollegiet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Format: SFTI Svefaktura
Partsidentitet: 2021000829 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-postadress enligt nedan.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Se under punkten ovan vilka format som Kammarkollegiet kan ta emot i samt om kommunikationssätt.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är anslutan till en e-faktureringstjänst

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-postadressen nedan så skickar vi er en inbjudan till Leverantörsportalen (Visma Proceedo Supplier Center).

För mer information om e-faktura:
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om lagen hittar du på DIGG:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22