Skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Den här informationen riktar sig till dig som är leverantör och som ska skicka e‑fakturor till oss på Kammarkollegiet.

Underlag till skadeärenden

Om du ska skicka en faktura som utgör underlag i skadeärenden som hör till Försäkringsavdelningen, skicka den till forsakring@kammarkollegiet.se

Kom ihåg att ange skadenummer som referens.

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

Kammarkollegiet omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

Kammarkollegiet tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket.
Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021000829.

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Kontakta din systemleverantör/affärssystem/bokföringssystem för att få hjälp med e-faktura via Peppol-nätverket.

Om du ännu inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att kostnadsfritt registrera e-faktura i vår leverantörsfakturaportal. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss via ekonomi@kammarkollegiet.se och ange ert organisationsnummer samt e-postadress till er kontaktperson, så skickar vi en inbjudan till Leverantörsportalen.

Har du frågor om fakturering?

Kontakta oss via e-post ekonomi@kammarkollegiet.se

Lagen om e-faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e‑faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e‑faktura. Inköp som görs av Kammarkollegiet ska därför faktureras med en e‑faktura. Kom även ihåg att ange referens i fakturan.

Enligt lagen ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att ni som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.0

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-28