Skicka e-faktura till Kammarkollegiet

Den här informationen riktar sig till dig som är leverantör och som önskar ansluta dig för att skicka e-fakturor till Kammarkollegiet. Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Den 1 april 2019 börjar lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla. Då kommer Kammarkollegiet i en upphandling att kräva att fakturor ska hanteras i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

Skicka e-faktura via PEPPOL

Uppgifter ni behöver för att kunna skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL-nätverket:
0007: 2021000829

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL hos Myndigheten för digital förvaltning (Digg)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via PEPPOL (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns andra alternativ. Se nedan.

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
Vår Partsidentitet: 2021000829 (vårt organisationsnummer)
Transportmetod: Protokoll -SFTI Transportprofil BAS
Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1003

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI ́s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod på SFTI:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svefaktura via vissa operatörer

  • InExchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto·BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Leverantörsportal

I de fall inget av ovanstående alternativ passar för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-10-11