Skärpta regler för arbets­platsens utform­ning och utrym­ning vid brand­

Arbetsmiljöverket skärpte sina regler 2021 för arbetsplatsens utformning samt det som rör tillgänglighet och utrymning.

Krav på rutiner för utrymning

Det finns nu krav på rutiner för utrymning så att alla arbetstagare, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjlighet att utrymma arbetsplatsen på ett snabbt och säkert sätt i händelse av fara.

Viktigt med tillfälliga utrymningsplatser

Om det i en befintlig byggnad finns utrymningsvägar som är utformade på ett sätt som medför att alla arbetstagare inte på egen hand kan utrymma till säker plats innan kritiska förhållande uppstår, ska det finnas en tillfällig utrymningsplats i, eller i anslutning till, en utrymningsväg.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att ingen lämnas kvar på en sådan plats. En tillfällig utrymningsplats ska vara väl skyddad mot rök och värme så att en arbetstagare som inte kan utrymma på egen hand, tryggt kan invänta hjälp där.

Krav på frångänglighet i publika lokaler

I Boverkets byggregler (BBR avsnitt 5:336) ställs det också krav på att publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga även ska vara frångängliga.

Publika lokaler har krav på frångänglighet

Kravet på frångänglighet avgörs utifrån om lokalen anses vara publik eller inte. Lokaler som kan anses vara publika är till exempel receptionen hos en statlig myndighet. I samma avsnitt framgår även hur utrymningsplatserna bör utföras.

Läs mer utrymnings­reglerna hos Arbets­miljö­verket

Arbetsmiljöverket har tagit fram en jämförelsetabell där det på ett överskådligt sätt går att ta del av reglerna.

Föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-25