Upplösningsförbehåll

En del stiftelser har en föreskrift om att stiftelsen under vissa förutsättningar får upplösas. Om ett sådant upplösningsförbehåll är giltigt eller inte beror bland annat på om stiftelsen är bildad före eller efter den 1 januari 1996, när stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser bildade före den 1 januari 1996

För stiftelser som har bildats före den 1 januari 1996 gäller att upplösningsförbehållet är giltigt om rätten att upplösa stiftelsen är knuten till en viss händelse som stiftelsen inte kan påverka.

Exempel på ett sådant giltigt upplösningsförbehåll, där stiftelsens ändamål är att dela ut avkastningen till boende på vårdhemmet Eken i Nora: ”Om vårdhemmet Eken i Nora läggs ner ska stiftelsens tillgångar delas ut till äldre och sjuka personer som bor i Nora.”

För att upplösningsförbehållet i exemplet ska vara giltigt krävs att stiftelsen inte kan påverka att äldreboendet läggs ned.

Stiftelser som är bildade den 1 januari 1996 eller senare

Ett upplösningsförbehåll som finns i föreskrifter för stiftelser som har bildats den 1 januari 1996 eller senare är alltid ogiltigt.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-12