Rekvirera lönegarantimedel och skicka in statistik

Här kan du rekvirera medel från anslaget Bidrag till lönegrarantiersättning samt skicka in statistik. Från och med den 15 december 2022 kan du göra det med e-legitimation i vår e-tjänst.

Det här behöver du förbereda

 • En giltig e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänsten och signera rekvisitionen.
 • Kontouppgifter till din länsstyrelse.
 • Belopp som ska rekvireras.
 • Statistik för den delen som gäller för rekvisitionen.
 • Statistik för de senaste 12 månaderna.
 • Uppgifter om behörig företrädare som ska signera rekvisitionen. Länsstyrelsen bestämmer vem som är behörig att rekvirera lönegarantimedel. Om du har rekvirerat lönegarantimedel tidigare har vi redan uppgifter om dig, men om du inte har rekvirerat tidigare måste du ladda upp ett intyg. Om en annan person än du ska signera rekvisitionen behöver du fylla i de här uppgifterna om personen:
  - Personnummer
  - För- och efternamn
  - E-postadress

Min sida med din rekvisition

När du rekvirerat lönegarantimedel via e-tjänst hittar du rekvisitionen, statistiken och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din e-legitimation.

Sidan senast uppdaterad: 2022-12-15