Ansök om förordnande av vigselförrättare

Här kan du som företräder ett trossamfund med vigselrätt ansöka om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet ska förordnas som vigselförrättare. Du kan ansöka om att förordningen ska gälla tills vidare eller för en tidsbegränsad period.

Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen.

Så här ansöker du

Ansökan ska skickas in av den som är behörig företrädare för vigselärenden inom trossamfundet.

Ansökan ska innehålla:

  • Uppgifter om den aktuella personens namn, titel, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • En redogörelse för vilken utbildning personen har fått och vilka kunskaper de har om äktenskapsbalkens regler om vigsel.

Vad krävs för att bli vigselförrättare?

En vigselförrättare ska ha nödvändiga kunskaper om:

  • den svenska lagstiftningens bestämmelser om hur en vigsel ska gå till
    ordningen för vigseln
  • hindersprövning.

Vigselförrättaren ska även ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna utföra sitt arbete på svenska.

Kunskapskontroll

När vi har fått in ansökan får du som ska bli vigselförrättare komma på en muntlig kunskapskontroll hos oss på Kammarkollegiet.

Föreslå gärna tre datum (i första hand måndag, tisdag och torsdag kl 13.00-15.00) som passar den som ska komma på kontrollen i samband med att ansökan skickas in.

I vissa fall har vi delegerat kunskapskontrollen till trossamfundet. Då behöver du bara komma till kunskapskontrollen hos oss om du har fått ditt förordnande återkallat.

Vad händer om jag som vigselförrättare missköter mitt uppdrag?

Då kan vi återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. Det innebär att du inte längre kan hålla juridiskt giltiga vigslar. Ditt samfund kan ansöka om ett nytt förordnande för dig. Vi kommer i så fall att kalla dig till en kunskapskontroll för att kontrollera att du har de kunskaper som krävs. Om vi godkänner dig kan du förordnas som vigselförrättare på nytt.

Får jag som är förordnad vigselförrättare viga utomlands?

Nej, rätten att viga gäller bara inom Sverige.

Om vår uppgift kring vigselrätt

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vigselrätt

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17