Ansök om förordnande av vigselförrättare

Här kan du som företräder ett trossamfund med vigselrätt ansöka om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet ska förordnas som vigselförrättare.

Ansök med e-legitimation

Har du en svensk e-legitimation kan du logga in och signera ansökan i vår e-tjänst. Har du ingen kan du ansöka genom att skicka in ett brev. Du hittar information under rubriken För dig som saknar svensk e-legitimation.

Uppgifter du behöver ha till hands

1. Uppgifter om den som ska bli förordnad:

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

2. Tider för kunskapskontroll

Om det krävs en kunskapskontroll ska du föreslå tre tisdagar eller torsdagar som passar den som ansökan gäller för. Dessa ska ligga minst en månad fram i tid. Klockslag för kunskapskontrollen är 13.00 till 15.00.

Vad är kunskapskontroll?

När vi har fått in ansökan får den som ska bli vigselförrättare komma på en muntlig kunskapskontroll hos oss på Kammarkollegiet.

I vissa fall har vi delegerat kunskapskontrollen till trossamfundet. Då behöver den som ansökan gäller bara komma till kunskapskontrollen hos oss om förordnandet är återkallat.

Vad krävs för att bli vigselförrättare?

En vigselförrättare ska ha nödvändiga kunskaper om:

 • Den svenska lagstiftningens bestämmelser om hur en vigsel ska gå till.
 • Ordningen för vigseln.
 • Hindersprövning.

Vigselförrättaren ska även ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna utföra sitt arbete på svenska.

Vad händer om en vigselförrättare missköter sitt uppdrag?

Då kan vi återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. Det innebär att personen inte längre kan hålla juridiskt giltiga vigslar. Ditt samfund kan ansöka om ett nytt förordnande. Vi kommer i så fall att kalla personen det gäller till en kunskapskontroll för att kontrollera att hen har de kunskaper som krävs.

Min sida med ansökan

Du som ansökt för trossamfundets räkning kan hitta din ansökan under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

För dig som saknar svensk e-legitimation

Så här ansöker du

Om du saknar en svensk e-legitimation kan du som är behörig företrädare för vigselärenden inom trossamfundet skicka in en egen ansökan. Du skickar in ansökan som brev.

Ansökan ska innehålla

 • Uppgifter om den aktuella personens namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • En redogörelse för vilken utbildning personen har fått och vilka kunskaper de har om äktenskapsbalkens regler om vigsel.
 • Om det krävs en kunskapskontroll ska du föreslå tre tisdagar eller torsdagar som passar den som ansökan gäller för. Dessa ska ligga minst en månad fram i tid. Klockslag för kunskapskontrollen är 13.00 till 15.00.

Skicka ansökan till

Registraturen, Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Om vår uppgift kring vigselrätt

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vigselrätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-05