Ansök om förordnande av vigselförrättare

Här kan du som företräder ett trossamfund med vigselrätt ansöka om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet ska förordnas som vigselförrättare. Du kan ansöka om att förordningen ska gälla tills vidare eller för en tidsbegränsad period.

Borgerliga vigselförrättare utses av länsstyrelsen.

Så här ansöker du

Ansökan ska skickas in som brev av den som är behörig företrädare för vigselärenden inom trossamfundet.

Ansökan ska innehålla

  • Uppgifter om den aktuella personens namn, titel, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • En redogörelse för vilken utbildning personen har fått och vilka kunskaper de har om äktenskapsbalkens regler om vigsel.
  • Om det krävs en kunskapskontroll ska du föreslå tre datum (i första hand tisdag eller torsdag, klockan 13.00 till 14.00, eller 14.00 till 15.00) som passar den som ansökan gäller.

Skicka ansökan till

Registraturen, Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Vad är kunskapskontroll?

När vi har fått in ansökan får den som ska bli vigselförrättare komma på en muntlig kunskapskontroll hos oss på Kammarkollegiet.

I vissa fall har vi delegerat kunskapskontrollen till trossamfundet. Då behöver den som ansökan gäller bara komma till kunskapskontrollen hos oss om förordnandet är återkallat.

Vad krävs för att bli vigselförrättare?

En vigselförrättare ska ha nödvändiga kunskaper om:

  • Den svenska lagstiftningens bestämmelser om hur en vigsel ska gå till.
  • Ordningen för vigseln.
  • Hindersprövning.

Vigselförrättaren ska även ha tillräckliga kunskaper i svenska språket för att kunna utföra sitt arbete på svenska.

Vad händer om en vigselförrättare missköter sitt uppdrag?

Då kan vi återkalla förordnandet att vara vigselförrättare. Det innebär att personen inte längre kan hålla juridiskt giltiga vigslar. Ditt samfund kan ansöka om ett nytt förordnande. Vi kommer i så fall att kalla personen det gäller till en kunskapskontroll för att kontrollera att hen har de kunskaper som krävs.

Får en förordnad vigselförrättare viga utomlands?

Nej, rätten att viga gäller bara inom Sverige.

Om vår uppgift kring vigselrätt

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Vigselrätt

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-05