Resegaranti för reseaktörer

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Här har vi samlat information som beskriver vad som krävs av dig.

Just nu - minskning av resegaranti:

Just nu får vi många frågor från reseaktörer om att Kammarkollegiets ska pröva en minskning av resegarantin.

För att vi ska kunna göra det måste du lämna in en ändrad budget till Kammarkollegiet. Du behöver också fylla i en budgetuppföljning med uppgift om utfallet av de tre senaste månadernas resor. För att handläggningen ska gå skyndsamt måste blanketterna vara fullständigt ifyllda och undertecknade på heder och samvete. Om du önskar att Kammarkollegiet ska pröva om er resegaranti kan minskas ska du uppge det på budgeten eller i ett e-postmeddelande. Ni behöver även meddela om det finns resenärer som har betalat för en resa som blev inställd och som inte fått tillbaka sina pengar

Vi har ett stort antal ärenden hos oss och vi kommer prioritera ändrade budgetar vi får in.

Budget för din reseverksamhet Pdf, 168.5 kB. (Pdf, 168.5 kB)

Budgetuppföljning Pdf, 167 kB. (Pdf, 167 kB)

Vem berörs?

Du som erbjuder paketresor eller underlättar för uppkomsten av ett sammanlänkat researrangemang ska anmäla din reseverksamhet till oss. Vi beslutar om du behöver ordna med resegaranti. Kravet på resegaranti gäller oavsett om du arrangerar resan som företagare, privatperson eller i någon annan form.

Vad är resegaranti?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som researrangör blir insolvent.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska i vissa fall även täcka kostnader för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport. Syftet med resegarantin är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts.

Hur anmäler jag min verksamhet?

Här anmäler du din reseverksamhet

När vi har fått in din anmälan prövar vi om du ska ordna med resegaranti. Du får i så fall veta hur stor garanti du ska ordna med. Du ska anmäla din verksamhet till oss minst en gång om året, eller så fort dina uppgifter ändras.

Hur stor ska resegarantin vara?

Det lägsta belopp för resegaranti är 50 000 kronor. Vi räknar ut storleken på din resegaranti när vi fått in din budget. Den ska vara så stor att den ersätter dina resenärers ekonomiska förluster om resan måste ställas in eller avbrytas.

Så här räknar vi ut din resegaranti

Hur ordnar jag resegaranti?

Du kan ordna med resegaranti på olika sätt. Genom:

 • betalningsutfästelse från bank, försäkringsbolag eller kreditmarknadsbolag
 • försäkring hos försäkringsbolaget
 • deponerade medel hos oss eller hos banken
 • annat liknande åtagande.

Du ska säkerställa att garantin kommer till oss i original. Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som ställer ut garantin.

Deponera medel hos oss

Mer information om betalningsutfästelser

Vad räknas som paketresa?

En paketresa ska bestå av minst två av följande punkter:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering*, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • Turisttjänst**, till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Som paketresa räknas både färdiga paketresor som du marknadsför och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

*Om du exempelvis säljer resor på nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan endast är att resenären ska transportera sig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering.

**Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen.

Vad är ett sammanlänkat researrangemang?

Det blir ett sammanlänkat researrangemang* när en resenär erbjuds att köpa flera resetjänster med separata avtal (från ett eller flera företag). Det här gäller under förutsättning att det första avtalet på något sätt underlättar för de andra köpen.

Det kan till exempel handla om att resenären har köpt en flygresa och får en länk till en biluthyrningsfirma eller ett erbjudande om hotellbokning i samband med köpet. Har resenären köpt den andra resetjänsten inom 24 timmar räknas det som ett sammanlänkat researrangemang.

I dessa fall är det den första reseaktören, som säljer flygresan och underlättar för de andra köpen, som är skyldig att ordna med resegaranti för sin del av arrangemanget.

*Det här är inte samma sak som en paketresa.

Vilka kunder ska jag ordna med resegaranti för?

Du ska ordna med resegaranti oavsett om kunden är en privatperson eller en juridisk person.

Undantaget är om kunden (=ett företag eller en myndighet) har ett så kallat avtal om anordnande av affärsresor med dig. Läs mer i nästa utfällningsflik.

Finns det några undantag när jag inte behöver ordna med garanti?

Det finns undantag när du inte behöver ordna med resegaranti. Om den resa du planerar att sälja passar in under någon av de här punkterna ska du inte anmäla just den resan till oss:

 1. Resa kortare än 24 timmar utan övernattning.
 2. Resa utan vinstsyfte, som är tillfällig och för en avgränsad grupp resenärer.
 3. Resa som bokas av en befintlig kund (=ett företag eller en myndighet) och som redan har ett affärsreseavtal med er.

Behöver jag som är återförsäljare ordna med resegaranti?

Du behöver inte ordna med resegaranti om du säljer resor som är ihopsatta av en researrangör som är etablerad inom EES.

Om du däremot säljer resor som är ihopsatta av en researrangör utanför EES behöver du ordna med resegaranti eller säkerställa att researrangören har ordnat med resegaranti.

Behöver utländska arrangörer ordna med resegaranti?

Ja, oberoende var reseaktören är verksam ska det finnas en resegaranti som ska skydda samtliga resenärer.

 • Arrangörer utanför EES som riktar sin marknadsföring mot Sverige ska ordna med resegaranti i Sverige.
 • Utländska arrangörer som är etablerade inom EES ska ordna med resegaranti i det land som de är etablerade i.

Hur gör jag om jag avsluta min reseverksamhet?

Om du har slutat sälja paketresor eller researrangemang ska du kontakta oss för att påbörja processen med att få tillbaka din garanti. Använd kontaktformuläret nedan för att skicka in de här uppgifterna:

 • Datum när den sista resenären kom hem.
 • Om verksamheten tagits över av någon annan.
 • När du tog bort marknadsföringen på din webbplats.

Felaktig eller utebliven resegaranti leder till sanktionsavgift

Om du inte ordnar med garanti eller inte meddelar oss om ändrade förutsättningar måste du betala en sanktionsavgift. Exempel på ändrade förutsättningar som du är skyldig att anmäla kan vara att du tror att du kommer att sälja fler resor än du tidigare informerat oss om.


Beloppet för sanktionsavgifter ligger mellan 5.000 kronor och 10 miljoner kronor.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-08-23