Resegaranti för reseaktörer

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör, därför har vi här samlat information som beskriver vad som krävs av dig.

Vem berörs?

Du som planerar att börja erbjuda paketresor eller underlätta för uppkomsten av sammanlänkade researrangemang ska anmäla din reseverksamhet till oss. Vi beslutar om du behöver ordna med resegaranti. Du får inte erbjuda garantipliktiga resor innan du har ordnat med resegaranti som Kammarkollegiet har godkänt. Skyldigheten att ordna resegaranti gäller oavsett om du erbjuder resor som företagare eller i någon annan form av näringsverksamhet. Även reseverksamhet som drivs utan vinstsyfte kan vara garantipliktig.

Vad är resegaranti?

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärer ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som reseaktör blir insolvent.

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärer betalar, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska i vissa fall även täcka kostnader för hemtransport och inkvartering i väntan på hemtransport. Syftet med resegarantin är att resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts.

Felaktig eller utebliven resegaranti leder till sanktionsavgift

Om du inte ordnar med garanti eller inte meddelar oss om ändrade förutsättningar måste du betala en sanktionsavgift. Exempel på ändrade förutsättningar som du är skyldig att anmäla kan vara att du tror att du kommer att sälja fler resor än du tidigare informerat oss om.

Beloppet för sanktionsavgifter ligger mellan 5 000 kronor och 10 miljoner kronor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-05