Personuppgifter i kontaktformulär

Om du kontaktar oss via kontaktformulären på den här webbplatsen kommer uppgifterna in till oss som e-post.

Vi behandlar de uppgifter du lämnar för att kunna ge dig den hjälp du efterfrågar och sparar uppgifterna bara så länge som behövs för att vi ska kunna göra detta.

När du lämnar information som har betydelse för handläggningen av ett ärende är Kammarkollegiet enligt lag skyldig att registrera uppgiften. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Tänk på att inte skicka känsliga personuppgifter i kontaktformulären.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-02-08