Krav på låsklass

Kammarkollegiet införde 2020 ett lägsta krav på låsklass 2B i dörrar som sitter i skalskyddet. Denna säkerhetsföreskrift är inte retroaktiv utan gäller vid nyproduktion eller renovering.

Kammarkollegiet införde 2020, i villkoren för verksamhetsförsäkringen (under punkt 1.7), ett lägsta krav på låsenhet i dörrar som sitter i skalskyddet. Kravet är numera att låsenheter har lägst låsklass 2B enligt Stöldskyddsföreningens norm SSF 3522.

Gäller vid nyproduktion eller renovering

Denna säkerhetsföreskrift är inte retroaktiv utan gäller vid nyproduktion eller renovering.

Orsaken att vi har infört denna säkerhetsföreskrift är bland annat att några kunder har haft incidenter där personer på ett lätt sätt tagit sig in i lokalerna via dörrar som enbart varit försedda med fallregellås.

För att minska risken för att råka ut för likande händelser bör även känsliga utrymmen i verksamheten ses över. Om det enbart sitter fallregellås i dörrarna så bör låset bytas ut till ett lås som uppfyller lägst låsklass 2B.

Vad innebär låsklass 2B?

Låsklass 2B är ett undantag från en godkänd låsenhet som ska ha lägst låsklass 3. Detta för att möjliggöra att utrymning alltid kan ske.

Det innebär att låset på dörrens utsida motsvarar godkänd låsenhet klass 3 men på insidan (skyddad sida) ska utrymningsbehör leva upp till kraven enligt SS-EN 179 eller SS-EN 1125, som är överordnad låsningen.

Ett komplett lås innefattar låshus, säkerhetsslutbleck, låscylinder och förstärkningsbehör.

Myndigheten kan internt ha högre krav på nattlåsning än de krav som Kammarkollegiet ställer i villkoren.

Kontakta oss riskmanagers

Behöver du mer hjälp finns vi riskmanagers här för dig.

Våra kontaktuppgifter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-03