Arkiv - gamla auktorisationsprov

Här hittar du gamla skriftliga auktorisationsprov för översättare.

Att gå igenom gamla provtexter ger dig en förståelse för texternas omfång och svårighetsgrad. Det finns inga facit till proven.

Följande delar finns tillgängliga:

  • Delprov 2: samhällstext och juridisk text från svenska
  • Delprov 2: samhällstext och juridisk text från främmande språk

Auktorisationsprovets format ändrades år 2020. Därför hittar du här endast provtexter från 2020 och framåt. Om du inte hittar ett visst språk innebär det att inga prov har anordnats i det språket.

Delprov 1 – realia och läsförståelse – finns inte tillgängliga. Uppgifterna är sekretessbelagda eftersom vi återanvänder frågorna. Det innebär att du inte kan få ta del av delprov 1.

Delprov 2: samhällstext

Delprov 2: juridisk text

Frågor om provet?

Har du frågor om provet kan du kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-11-13