Synpunkter på digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Kammarkollegiets webbplatser och digitala tjänster ska kunna användas av alla, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Här kan du meddela oss om du hittar brister eller vill ge synpunkter på vår digitala tillgänglighet.

Flera sätt att ge oss dina synpunkter

Du kan använda vårt formulär, mejla eller ringa när du vill ge oss synpunkter eller anmäla en brist i vår digitala tillgänglighet. Välj det sätt som passar dig bäst.

Fyll i och skicka in via formulär

Du kan skicka in dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi återkopplar till dig behöver vi dina kontaktuppgifter. Använd inte detta formulär om du har skyddade uppgifter.

Om du fyller i dina kontaktuppgifter och skickar in dem till oss, godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

Meddela oss på annat sätt

Du kan även kontakta oss på telefon eller skicka ett mejl. Beskriv ditt problem och vilken sida det gäller.

08-700 08 00

kommunikation@kammarkollegiet.se

Sidan senast uppdaterad: 2024-04-11