Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. En föreskrift innehåller detaljerade regler inom vissa sakområden.

Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS) innehåller de föreskrifter som myndigheten har beslutat om.

Förteckning över KAMFS

Kammarkollegiets föreskrifter

Andra myndigheters föreskrifter

I KAMFS finns även andra myndigheters föreskrifter

En del myndigheter har ingen egen författningssamling och ger då ut sina föreskrifter i en annan myndighets serie. De här myndigheterna ger ut sina föreskrifter i KAMFS. De publiceras här och på respektive organisations webbplats:

Trafikanalys

Ändring i föreskrifterna om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor (KAMFS 2015:3, TRAFAFS 2015:1)PDF

TRAFAFS 2014:2 Trafikanalys föreskrifter om ändring i föreskrifterna om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (KAMFS 2012:1, TRAFAFS 2014:1)länk till annan webbplats

TRAFAFS 2014:1 Trafikanalys föreskrifter om ändring i föreskrifterna om uppgifter till statistik om bantrafik m.m. (TRAFAFS 2012:3)länk till annan webbplats

TRAFAFS 2013:1 Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m.länk till annan webbplats

TRAFAFS 2012:3 Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik m.m.länk till annan webbplats

TRAFAFS 2012:2 Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m.länk till annan webbplats

TRAFAFS 2012:1Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m.länk till annan webbplats

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism KAMFS 2019:1 (pdf)länk till annan webbplats

Föreskrifter om ändring i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. KAMFS 2020:1 (pdf)länk till annan webbplats

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd och tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. KAMFS 2013:4 (pdf)länk till annan webbplats

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare. KAMFS 2013:3 (pdf)länk till annan webbplats

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften. KAMFS 2013:2 (pdf)länk till annan webbplats

Övriga myndigheter

Statens institut för kommunikationsanalys (Sika), lades ned den 1 april 2010. En föreskrift från Sika finns publicerad här på vår webbplats.

Äldre föreskrifter

Föreskrifter tolk

Tolkföreskrifter 2004 (KAMFS 2004:1)PDF

Ändring i föreskrifterna om register över utbildade tolkar 2016 (KAMFS 2016:6)PDF

Ändring i föreskrifterna (KAMFS 2015:5) om register över utbildade tolkar; (KAMFS 2018:1)PDF

Föreskrifter translator

Translatorsföreskrifter 2017 (KAMFS 2015:5)PDF

Translatorföreskrifter 1994 (KAMFS 1994:2)PDF

Föreskrifter avgiftssats för begravningsavgift

Begravningsavgift 2019 (KAMFS 2018:2)PDF

Begravningsavgift 2018 (KAMFS 2017:1)PDF

Begravningsavgift 2017 (KAMFS 2016:2)PDF

Begravningsavgift 2016 (KAMFS 2015:4)PDF

Begravningsavgift 2015 (KAMFS 2014:3)PDF

Begravningsavgift 2014 (KAMFS 2013:7)PDF

Begravningsavgift 2013 (KAMFS 2012:6)PDF

Begravningsavgift 2012 (KAMFS 2011:6)PDF

Begravningsavgift 2011 (KAMFS 2010:2)PDF

Begravningsavgift 2010 (KAMFS 2009:4)PDF

Begravningsavgift 2009 (KAMFS 2008:11)PDF

Begravningsavgift 2008 (KAMFS 2007:3)PDF

Begravningsavgift 2007 (KAMFS 2006:3)PDF

Begravningsavgift 2006 (KAMFS 2005:2)PDF

Begravningsavgift 2005 (KAMFS 2004:5)PDF

Ändring i föreskrifterna (KAMFS 2003:4) om avgiftssater för begravningsavgift (KAMFS 2004:2)PDF

Begravningsavgift 2004 (KAMFS 2003:4)PDF

Begravningsavgift 2003 (KAMFS 2002:2)PDF

Begravningsavgift 2002 (KAMFS 2001:9)PDF

Begravningsavgift 2001 (KAMFS 2000:3)PDF

Föreskrifter taxa vid begravningsclearing

Begravningsclearing 2016 (KAMFS 2015:2)PDF

Begravningsclearing 2015 (KAMFS 2014:2)PDF

Begravningsclearing 2014 (KAMFS 2013:6)PDF

Begravningsclearing 2013 (KAMFS 2012:5)PDF

Begravningsclearing 2012 (KAMFS 2011:1)PDF

Begravningsclearing 2011 (KAMFS 2010:1)PDF

Begravningsclearing 2010 (KAMFS 2009:3)PDF

Begravningsclearing 2009 (KAMFS 2008:7)PDF

Begravningsclearing 2008 (KAMFS 2007:2)PDF

Begravningsclearing 2007 (KAMFS 2006:2)PDF

Begravningsclearing 2006 (KAMFS 2005:1)PDF

Begravningsclearing 2005 (KAMFS 2004:3)PDF

Begravningsclearing 2004 (KAMFS 2003:2)PDF

Begravningsclearing 2003 (KAMFS 2002:1)PDF

Begravningsclearing 2002 (KAMFS 2001:2)PDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-11-26