Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)

Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS) innehåller de föreskrifter som myndigheten har beslutat om.

Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde. En föreskrift innehåller detaljerade regler inom vissa sakområden.

Förteckning över Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS)

Förteckning gällande författningar 2024-01-18 Pdf, 179.4 kB.

Kammarkollegiets föreskrifter

Tolkar

Tolkföreskrifter 2021 (KAMFS 2021:2) Pdf, 190.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om register över utbildade tolkar (KAMFS 2022:2) Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Translatorer (översättare)

Translatorsföreskrifter (KAMFS 2023:3) Pdf, 183.9 kB.

Translatorsföreskrifter 2019 (KAMFS 2019:4) Pdf, 180.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Translatorsföreskrifter 2017 (KAMFS 2016:5) Pdf, 239.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningsbelopp för gravsättning

Uppgifter som behövs för att fastställa ersättningsbelopp för gravsättning (KAMFS 2021:5) Pdf, 107.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersättningsbelopp för gravsättning 2022-2026 (KAMFS 2021:7) Pdf, 113.4 kB.

Ersättningsbelopp för gravsättning 2017-2021 (KAMFS 2016:3) Pdf, 127.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift vid registrering av trossamfund

Avgift vid registrering av trossamfund (KAMFS 2022:5) Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgiftssats för begravningsavgift

Begravningsavgift 2024 (KAMFS 2023:2) Pdf, 110.1 kB.

Begravningsavgift 2023 (KAMFS 2022:6) Pdf, 116.5 kB.

Begravningsavgift 2022 (KAMFS 2021:6) Pdf, 111.4 kB.

Begravningsavgift 2021 (KAMFS 2020:5) Pdf, 104 kB.

Begravningsavgift 2020 (KAMFS 2019:3) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppgifter som behövs för att fastställa begravningsavgift (KAMFS 2019:2) Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Hantering av statliga fordringar

Hantering av statliga fordringar (KAMFS 2006:1) Pdf, 23.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift vid registrering av idéburna organisationer

Föreskrifter om avgifter för registerhållning och tillsyn av idéburna organisationer (KAMFS 2023:4) Pdf, 113.7 kB.

Föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer (KAMFS 2022:7) Pdf, 107.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Andra myndigheters föreskrifter

Fastighetsmäklarinspektionen, Myndigheten för stöd till trossamfund respektive Trafikanalys är tre myndigheter som ger ut sina föreskrifter i Kammarkollegiets författningssamlings serie KAMFS. Föreskrifterna publiceras här och på respektive myndighets webbplats.

Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om årlig avgift (KAMFS 2021:4) Pdf, 113.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2021:3) Pdf, 288.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare (KAMFS 2021:1) Pdf, 236.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens ändring i föreskrifterna (KAMFS 2019:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2020:1) Pdf, 204.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KAMFS 2019:1) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd och tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. (KAMFS 2013:4) Pdf, 101.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om registrering som fastighetsmäklare. (KAMFS 2013:3) Pdf, 123.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om den årliga avgiften. (KAMFS 2013:2) Pdf, 31 kB, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för stöd till trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för stöd till trossamfunds Pdf, 213.6 kB.
föreskrifter om statsbidrag till trossamfund (KAMFS 2023:1) Pdf, 213.6 kB.

Trafikanalys

Trafikanalys föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys ändring i föreskrifterna (KAMFS 2015:3, TRAFAFS 2015:1) om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor (KAMFS 2020:3, TRAFAFS 2020:1) Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om kommunikationsvanor (KAMFS 2015:3, TRAFAFS 2015:1) Pdf, 560.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys ändring i föreskrifterna (KAMFS 2012:1, TRAFAFS 2014:1) om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (KAMFS 2014:4, TRAFAFS 2014:2) Pdf, 299.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys ändring i föreskrifterna (KAMFS 2012:3, TRAFAFS 2012:3) om uppgifter till statistik om bantrafik m.m. (KAMFS 2014:1, TRAFAFS 2014:1) Pdf, 293.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om postverksamhet m.m. (KAMFS 2013:1, TRAFAFS 2013:1) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om bantrafik m.m. (KAMFS 2012:3, TRAFAFS 2012:3) Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart m.m. (KAMFS 2012:2, TRAFAFS 2012:2) Pdf, 337.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. (KAMFS 2012:1, TRAFAFS 2012:1) Pdf, 828.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre föreskrifter

Föreskrifter tolk

Tolkföreskrifter 2004 (KAMFS 2004:1) Pdf, 18.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring i föreskrifterna om register över utbildade tolkar 2016 (KAMFS 2016:6) Pdf, 126.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring i föreskrifterna (KAMFS 2015:5) om register över utbildade tolkar; (KAMFS 2018:1) Pdf, 88.8 kB.

Föreskrifter translator

Translatorsföreskrifter 2017 (KAMFS 2015:5) Pdf, 234.1 kB.

Translatorföreskrifter 1994 (KAMFS 1994:2) Pdf, 17.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter avgiftssats för begravningsavgift

Begravningsavgift 2019 (KAMFS 2018:2) Pdf, 65.9 kB.

Begravningsavgift 2018 (KAMFS 2017:1) Pdf, 61.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2017 (KAMFS 2016:2) Pdf, 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2016 (KAMFS 2015:4) Pdf, 222.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2015 (KAMFS 2014:3) Pdf, 239.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2014 (KAMFS 2013:7) Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2013 (KAMFS 2012:6) Pdf, 241.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2012 (KAMFS 2011:6) Pdf, 248.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2011 (KAMFS 2010:2) Pdf, 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2010 (KAMFS 2009:4) Pdf, 215.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2009 (KAMFS 2008:11) Pdf, 305.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2008 (KAMFS 2007:3) Pdf, 99.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2007 (KAMFS 2006:3) Pdf, 94.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2006 (KAMFS 2005:2) Pdf, 157 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2005 (KAMFS 2004:5) Pdf, 159.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring i föreskrifterna (KAMFS 2003:4) om avgiftssatser för begravningsavgift (KAMFS 2004:2) Pdf, 13.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2004 (KAMFS 2003:4) Pdf, 57.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2003 (KAMFS 2002:2) Pdf, 57.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2002 (KAMFS 2001:9) Pdf, 56.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsavgift 2001 (KAMFS 2000:3) Pdf, 62.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter taxa vid begravningsclearing

Begravningsclearing 2016 (KAMFS 2015:2) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2015 (KAMFS 2014:2) Pdf, 163.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2014 (KAMFS 2013:6) Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2013 (KAMFS 2012:5) Pdf, 173.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2012 (KAMFS 2011:1) Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2011 (KAMFS 2010:1) Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2010 (KAMFS 2009:3) Pdf, 136.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2009 (KAMFS 2008:7) Pdf, 26.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2008 (KAMFS 2007:2) Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2007 (KAMFS 2006:2) Pdf, 89.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2006 (KAMFS 2005:1) Pdf, 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2005 (KAMFS 2004:3) Pdf, 19.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2004 (KAMFS 2003:2) Pdf, 17.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2003 (KAMFS 2002:1) Pdf, 17.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Begravningsclearing 2002 (KAMFS 2001:2) Pdf, 17.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statens Institut för kommunikationsanalys

Statens institut för kommunikationsanalys (Sika), lades ned den 1 april 2020.

Statens institut för kommunikationsanalys föreskrifter om uppgifter till statistik (KAMFS 2009:1) Pdf, 635.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-18