Ansök om permutation av gåvobrev och testamenten

Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Ett sådant villkor kan till exempel vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar. Vid en sådan ändring gäller permutationslagen.

Varför behöver ändringen göras?

När du ansöker om permutation ska det tydligt framgå vilka föreskrifter som ska upphävas eller på vilket sätt de ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför permutation behövs (skäl för ansökan).

Förutsättningar för permutation av gåvobrev och testamenten

Ansökningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan. Blanketten gäller även för stiftelser, men det går bra att använda den och då inte fylla i de uppgifter som avser stiftelser.

Handlingar som ska skickas med ansökan

  • Kopia av gåvobrevet eller den handling där villkoren för gåvan finns angivna.
  • Kopia av eventuella permutationsbeslut.
  • Om ombud anlitas ska fullmakt i original ges in.

Ansökningsavgift

Stiftelse eller donation med villkor

Skicka ansökan till

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Kammarkollegiet prövar alla ändringar som görs med stöd av permutationslagen.

Vill du överklaga vårt beslut?

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-23