Hur ser era rutiner och ert stöldskydd ut?

Vi vill uppmärksamma alla myndigheter att se över hur stöldbegärlig egendom förvaras.

Genrebild på ett pågående inbrott under nattetid.

Under sista halvåret har ett ökat antal skadeanmälningar inkommit till Kammarkollegiet där den försäkrade myndigheten uppger att de har blivit utsatta för stöld av datorer och mobiltelefoner. Gemensamt för merparten av stölderna är att det är helt nya datorer och mobiler som har stulits. Myndigheten har oftast nyligen fått en leverans av utrustning som ska förberedas inför utlämning till personalen och därför förvaras på ett och samma ställe.

Förvarar ni stöldbegärlig egendom i säkerhetsskåp?

Vi vill uppmärksamma alla myndigheter att se över hur stöldbegärlig egendom förvaras. För att minska risken för en större egendomsskada rekommenderar Kammarkollegiet att stora mängder av stöldbegärlig egendom förvaras i säkerhetsskåp som uppfyller SSF 3492. Om utrustningen inte förvaras i säkerhetsskåp bör rummet vara utformat så det lägst uppfyller skyddsklass 2 enligt SSF 200. Detta för att försvåra för en förövare att på ett allt för enkelt sätt komma åt den stöldbegärliga egendomen.

Installera rörelsedetektorer i lokalerna

Ett annat råd är att installera rörelsedetektorer (volymlarm) i lokalerna i allmänhet, och i rum där stöldbegärlig egendom förvaras i synnerhet.

I ett par av fallen har gärningspersonen kunnat uppehålla sig i myndighetens lokaler under en längre tid, kanske hela natten, utan att något larm har utlösts. Det är först när gärningspersonen öppnar en dörr, oftast en nödutgång, som larmet utlöses. Vid det laget har gärningspersonen helt ostört kunna samla ihop godset, ställa det vid utgången, och på någon minut har allt stöldgods sen lastats in i flyktfordonet.

Kontakta oss riskmanagers

Vill ni ha mer råd och stöd kring förvaring av stöldbegärlig egendom är ni välkomna att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-31