Försäkring och riskhantering

Kammarkollegiet försäkrar bland annat studenter, personer i arbetsmarknadsåtgärder samt egendom och fastigheter inom staten.

Det finns ungefär 30 olika försäkringar, som gäller både inom Sverige och utomlands. Kammarkollegiets riskhanteringsstöd är till för att underlätta för dig som arbetar med riskhantering på en myndighet.

Kontakta oss

Skadeanmälan och skadeärenden
Telefontid: mån-fre kl. 08.00-16.30
E-post: forsakring@kammarkollegiet.se

Allmänna försäkringsfrågor
(exempelvis försäkringstecknande, fakturor, intyg och försäkringsvillkor)
Telefontid: mån-fre kl. 09.00-12.00
E-post: forsakringsbestallning@
kammarkollegiet.se

Riskhantering
Telefontid: mån-fre kl. 08.00-16.30
E-post: riskhantering@kammarkollegiet.se

Telefon: 054-22 12 00