Kriminalvården

Har du skadat dig under din tid som frihetsberövad? Då har du en försäkring hos Kammarkollegiet. Det innebär att du kan ansöka om ersättning för din skada. Försäkringskassan behöver först godkänna din skada innan du kan ansöka om ersättning från oss.

Försäkringen gäller dig som:

 • Är intagen för vård på en kriminalvårdsanstalt.
 • Är intagen enligt LVU eller LVM i ett hem för vård av unga eller i ett hem för vård av missbrukare.
 • Är häktad, anhållen eller tagen i förvar på kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.
 • Genomför ungdomstjänst eller samhällstjänst enligt brottsbalken.
 • Genomför arbete utan att få betalt under övervakning med fotboja.

Anmäl skada och ansök om ersättning

 1. När du råkar ut för en skada ska du först fylla i en anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan.
  Fyll i arbetsskadeanmälan och skicka in till Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Försäkringskassan prövar skadan och skickar en kopia av din arbetsskadeanmälan till oss. Beslutet som du får från Försäkringskassan ska du skicka in till oss tillsammans med din skadeanmälan.
 3. När Försäkringskassan har godkänt din skada kan vi på Kammarkollegiet pröva din rätt till ersättning. Ladda ner och fyll i blanketterna för skadeanmälan och fullmakt. Fullmakten behöver vi ha i original så den skickar du till vår postadress.
  Blankett för skadeanmälan för Kriminalvården Pdf, 264.4 kB.
  Blankett för fullmakt Pdf, 66.2 kB.
 4. Skicka in skadeblanketten och Försäkringskassans beslut till oss via e-post: forsakring@kammarkollegiet.se
  Skicka in fullmakten i original till oss via post:
  Kammarkollegiet
  651 80 Karlstad

Har du frågor om din skadeanmälan?

Kontakta oss på telefon 054-22 12 00

Vad kan jag få ersättning för?

Om Försäkringskassan har godkänt din personskada kan du ansöka om ersättning hos Kammarkollegiet. Vi prövar om du har rätt att få ersättning.

Du kan få ersättning för:

 • Sveda och värk om du har akuta besvär i samband med skadan. När du skadat dig gäller detta:
  • Vid olycksfall - om du inte kan arbeta helt eller delvis i mer än 31 dagar på grund av din skada.
  • Vid annat än olycksfall (sjukdom, belastningsbesvär med mera) - om besvären som Försäkringskassan har godkänt kvarstår i mer än 180 dagar.
 • Lyte och men om du får ärr eller bestående besvär. Ersättningen för lyte och men prövar vi 18 månader efter skadetillfället eller efter att du är färdigbehandlad.
 • Om du förlorat tänder.
 • Vid dödsfall

Vad säger lagen?

Försäkringen styrs av förordningen 1977:266 och är tecknad av Kriminalvården. Att en försäkring är förordningsstyrd betyder att regeringen har beslutat att det ska finnas ett försäkringsskydd för en särskild grupp individer.

Till Socialförsäkringsbalken statligt personskadeskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till lagen om statlig ersättning vid ideell skada på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-04-12