Ska du intäktsredovisa för din politiska verksamhet?

Genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot de grupper som presenteras här får du reda på om du behöver intäktsredovisa.

Stämmer din verksamhet inte in på någon av grupperna?

Om din politiska verksamhet varken kan betecknas som ett parti eller en sidoorganisation, och inte heller ledamot eller ersättare, då ska du inte redovisa. Du behöver heller inte anmäla det till oss på Kammarkollegiet. Läs mer på undersidorna.

Definition på sidoorganisation

Sidoorganisationer är politiska organisationer med egna rättigheter i förhållande till partiet och:

  • är i regel en del av partiet,
  • nämns ofta i partiets stadgar, och
  • brukar ha någon form av representation vid partiets beslutande organ.

Sidoorganisationer arbetar ofta med en särskild intressefråga som exempelvis ett ungdomsförbund gör. Exempel på andra namn som partier använder sig av är samverkande organisationer eller förbund inom partiet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-31