Praktiska instruktioner inför och under provtillfället

Behöver jag ta med egen dator till provet? Vilka hjälpmedel får jag använda när jag skriver provet? Här får du svar på dina frågor så att du är väl förberedd när det är dags att göra auktorisationsprovet för översättare.

Delprov 1

Delprov 1 består av de här två uppgifterna:

  • Realia (40 uppgifter), skrivtiden är 45 minuter
  • Läsförståelse (två texter med sex uppgifter till varje text), skrivtiden är 60 minuter

Den digitala provplattformen under delprov 1

Under delprov 1 genomför du provet på en dator som finns i provlokalen. För att kunna bekanta dig med den digitala provplattformen kommer du att få tillgång till den i god tid innan provtillfället.

Hjälpmedel under delprov 1

Under delprov 1 är inga hjälpmedel tillåtna och du får inte kommunicera med andra personer.

Delprov 2

Om du får godkänt på delprov 1, eller om du redan är auktoriserad i ett annat språk, gör du delprov 2. Du ska då översätta två texter:

  • Samhällstext (cirka 2 000 tecken), skrivtiden är 3 timmr
  • Juridisk text (cirka 2 000 tecken), skrivtiden är 3 timmar

Den digitala provplattformen under delprov 2

Till delprov 2 behöver du ta med en egen dator. Se till att din dator är uppdaterad och har rätt teckenuppsättning för språket som du översätter till. Vi kan inte ta ansvar för tekniska problem med din dator.

Om du inte har deltagit i delprov 1 får du i god tid innan delprov 2 tillgång till den digitala provplattformen för att kunna bekanta dig med plattformen.

Provplattformen är kompatibel med de flesta operativsystem. Kontrollera vilka webbläsare som fungerar bäst med plattformen.

Hjälpmedel under delprov 2

Under delprov 2 får du ta med dig och använda:

  • hjälpmedel, översättningsverktyg och program som finns i din dator
  • lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda
  • Internet för att göra sökningar

Du får inte kommunicera med andra personer under delprov 2.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-02-04