Praktiska instruktioner inför och under provtillfället

Behöver jag ta med egen dator till provet? Vilka hjälpmedel får jag använda när jag skriver provet? Här får du svar på dina frågor så att du är väl förberedd när det är dags att göra auktorisationsprovet för översättare.

Delprov 1

Delprov 1 består av de här två uppgifterna:

  • Realia (40 uppgifter), skrivtiden är 45 minuter
  • Läsförståelse (två texter med sex uppgifter till varje text), skrivtiden är 60 minuter

Dator och digital provplattform under delprov 1

Du genomför delprov 1 på en dator som finns i provlokalen. Du kommer att få mer information om den digitala plattformen i god tid innan provtillfället.

Hjälpmedel under delprov 1

Under delprov 1 är inga hjälpmedel tillåtna och du får inte kommunicera med andra personer.

Delprov 2

Om du får godkänt på delprov 1, eller om du redan är auktoriserad i ett annat språk, gör du delprov 2. Du ska då översätta två texter:

  • Samhällstext (cirka 2 000 tecken), skrivtiden är 3 timmr
  • Juridisk text (cirka 2 000 tecken), skrivtiden är 3 timmar

Dator och digital provplattform under delprov 2

Till delprov 2 behöver du ta med en egen dator. Se till att din dator är uppdaterad och har rätt teckenuppsättning för språket som du översätter till. Vi kan inte ta ansvar för tekniska problem med din dator.

Under delprov 2 loggar du in i vår digitala provplattform för att få tillgång till texterna som du ska översätta. Du lämnar även in dina översättningar i plattformen.

Hjälpmedel under delprov 2

Under delprov 2 får du ta med dig och använda:

  • hjälpmedel, översättningsverktyg och program som finns i din dator
  • lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda
  • Internet för att göra sökningar

Du får inte kommunicera med andra personer under delprov 2.

Har du frågor inför provet?

Kontakta oss via e-post: tot@kammarkollegiet.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-28