Personuppgifter vid registrering av omställningsorganisation

Kammarkollegiets syfte med behandlingen av personuppgifter i uppdraget att registrera omställningsorganisationer, enligt lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd, är att administrera ansökningar om registrering av omställningsorganisation och föra ett register över registrerade omställningsorganisationer.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

De personuppgifter vi använder har den ansökande omställningsorganisationen lämnat till oss. Kammarkollegiet inhämtar inga uppgifter från andra källor.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om registrering är det ett krav att organisationen lämnar vissa personuppgifter till oss.

Var använder vi personuppgifterna?

Kammarkollegiet använder bara uppgifter inom EU/EES.

Behandling av personuppgifter vid ansökan om registrering

Vi använder personuppgifter för att kunna hantera och administrera en organisations ansökan om registrering av omställningsorganisation. De personuppgifter som anges i ansökan behandlas sedan för att Kammarkollegiet ska kunna ta ett beslut om den sökande organisationen ska registreras som omställningsorganisation enligt 14 § lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Som en del av administrationen ingår även att använda personuppgifterna vid en begäran om avregistrering enligt 15 § lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Den rättsliga grunden för Kammarkollegiets behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifter vi behandlar vid ansökan

Kontaktuppgifter till kontaktperson:

 • namn
 • telefonnummer
 • adress
 • e-postadress

Grundläggande fakta om personer kopplade till organisationen:

 • namn på organisationens huvudman
 • styrelseledamot
 • verkställande direktör

Övriga personuppgifter som lämnas i samband med en ansökan om registrering av omställningsorganisation eller under organisationens kontakt med Kammarkollegiet.

Behandling av personuppgifter i registret över registrerade omställningsorganisationer

Vi använder uppgifter för att kunna föra ett register över registrerade omställningsorganisationer. Uppgifterna kommer bland annat att användas för att administrera och ta beslut om ersättning till arbetsgivare som finansierar registrerade omställningsorganisationer enligt 13 § lag (2022:850) om grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Den rättsliga grunden för Kammarkollegiets behandling av personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Personuppgifter vi behandlar i registret

Kontaktuppgifter till kontaktperson:

 • namn
 • telefonnummer
 • adress
 • e-postadress

Grundläggande fakta om personer kopplade till organisationen:

 • namn på organisationens huvudman
 • styrelseledamot
 • verkställande direktör

Dina rättigheter och kontaktinformation till dataskyddsombud

Du hittar mer information om Kammarkollegiets behandling av personuppgifter, dina rättigheter och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud på vår sida:

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-22