Visselblåsarfunktion

Om du i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om missförhållanden på Kammarkollegiet som är av allmänt intresse kan du anmäla det till oss via vår visselblåsarfunktion.

Du kan till exempel anmäla korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje eller klagomål.

Så anmäler du

Du kan anmäla missförhållanden genom att använda vår e-tjänst, ringa, skicka ett brev eller boka ett möte med oss.

Anmäl via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skicka brev till Kammarkollegiet, ”visselblåsarfunktionen”, Box 2218, 103 15 Stockholm.

Ring till vår säkerhetschef på telefonnummer 08-700 09 91.

Boka ett möte på vårt kontor i Stockholm.

Kammarkollegiet är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter som kommit in till myndigheten är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vem kan anmäla?

Du som arbetar, har arbetat eller sökt arbete hos Kammarkollegiet som arbetstagare, praktikant, volontär eller inhyrd från ett bemanningsföretag och i det sammanhanget fått del av eller inhämtat information om missförhållanden som är av allmänt intresse kan anmäla detta enligt visselblåsarlagen. Det gäller även om du som egenföretagare sökt eller utfört uppdrag åt Kammarkollegiet.

Vad kan du anmäla?

För att ett missförhållande ska omfattas av lagen ska det angå allmänheten och finnas ett allmänt intresse av att informationen kommer fram. Du ska även ha rimliga skäl att tro att uppgifterna är sanna.

Exempel på sådant som du kan anmäla är

  • missförhållanden som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga
  • korruption
  • missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa
  • brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom myndigheten
  • överträdelser av sådant som är olagligt enligt EU:s regler.

Vilket skydd får jag när jag anmäler?

Syftet med visselblåsarlagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning. Lagen ger också ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterat den.

Visselblåsarlagen inskränker inte det skydd som finns enligt andra lagar och förordningar till exempel anställningsskyddslagen eller meddelarskyddet i tryckfrihetsförordningen.

Den som kan få skydd enligt visselblåsarlagen är arbetstagare eller andra som har eller har haft uppdrag inom Kammarkollegiet, se närmare under frågan "Vem kan anmäla?".

Läs mer om lagen (2021:89) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (visselblåsarlagen) Länk till annan webbplats.

Vad händer med din anmälan?

Kammarkollegiets interrevisor tar emot anmälan och skickar en bekräftelse till dig inom sju dagar. Därefter lämnas den till chefsjuristen som tar ställning till om det behöver inledas en utredning för att se om det frågan om ett missförhållande eller inte.

Vi kontaktar dig inom tre månader för att meddela vilka åtgärder vi har tagit.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-05-29