Visselblåsarfunktion

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Kammarkollegiet kan du anmäla detta genom att fylla i vårt formulär.

Om visselblåsarfunktionen

Den här visselblåsarfunktionen är en del i Kammarkollegiets förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter. Visselblåsarfunktionen kan användas av allmänheten och andra utomstående personer men även av Kammarkollegiets medarbetare.

Anmälan via formulär eller e‑post

Anmäl i vårt formulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E‑post: erik.starrin@kammarkollegiet.se

Vad kan anmälas?

Du kan anmäla korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, mutor eller jäv eller att en person i ledningen på Kammarkollegiet har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Vad kan inte anmälas?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Anonymitet

Du kan välja att vara anonym genom att inte uppge ditt namn eller några andra personuppgifter i din anmälan. Det kräver dock att du använder en dator som inte kan kopplas till dig. Om du vill ange en e‑postadress, men fortfarande vara anonym, kan du skapa en e‑postadress som inte kan kopplas till dig.

Kammarkollegiet är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna uppgifter betraktas som allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Vad händer med din anmälan?

Anmälan tas emot av vår internrevisionschef. Därefter lämnas den till chefsjuristen som tar ställning till om det behöver inledas en intern utredning. En utredning kan leda till en anmälan till personalansvarsnämnden och/eller polismyndigheten.

I det fall det framkommer att anmälan är helt ogrundad eller det saknas belägg kommer ärendet avslutas utan åtgärd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-19