Anmäl reseverksamhet

När du vet att du ska anmäla din reseverksamhet till oss får du all information om hur du ska göra på den här sidan.

Så här gör du för att anmäla din reseverksamhet - en guide i sex steg

1. Fyll i anmälningsblankett

Alla reseaktörer ska fylla i den här blanketten en gång om året. Syftet är att redogöra för kommande verksamhetsår. Vi på Kammarkollegiet behöver också få in aktuella kontaktuppgifter.

Fyll i blanketten, skriv ut och signera på heder och samvete. Gå vidare till steg 2.

Anmälningsblankett för resegaranti Pdf, 157.7 kB.

2. Fyll i budget

Alla reseaktörer ska fylla i budget en gång om året. Syftet är att redogöra för kommande verksamhetsår. Din budget ligger till grund för hur stor resegaranti du behöver ordna med. Vi beslutar om storleken.

Fyll i budgeten, skriv ut och signera på heder och samvete. Gå vidare till steg 3.

Budget för din reseverksamhet, blankett Pdf, 168.5 kB.

Notera! Om du ser att den budget du lämnat till oss inte kommer att stämma på grund av en ökad försäljning ska du omgående skicka in en ändrad budget till oss. Använd blanketten "Budget för din reseverksamhet" för att ändra.

3. Styrk betalningsvillkoren som du anger i budgeten

Vi behöver veta när dina kunder ska betala i förhållande till när resan äger rum. Om betalningsvillkoren finns tillgängliga på din webbplats, vänligen hänvisa till dem under rubriken Övrigt i anmälningsblanketten.

Om du inte har betalningsvillkoren tillgängliga på webben ska du istället bifoga kopior på dokument där de finns skrivna. Det kan exempelvis vara gamla fakturor eller reseavtal.

Du som anmäler reseverksamhet för första gången kan gå till steg 6.

4. Budgetuppföljning för dig som tidigare anmält din reseverksamhet

Vi behöver få in din budgetuppföljning för att se om din resegaranti har varit tillräckligt stor under det gångna året. Om den inte har varit det kan vi behöva ta ut en sanktionsavgift.

Budgetuppföljning Pdf, 189.2 kB.

5. Revisorsrapport för dig som har revisor

Har du en revisor? Då ska revisorn granska din budgetuppföljning, jämföra den med din bokföring och skriva en rapport. Du som reseaktör ska se till att rapporten kommer in till oss tillsammans med anmälan, budget och budgetuppföljning.

Mall som visar hur revisorsrapporten ska se ut Word, 36 kB, öppnas i nytt fönster.

Instruktioner till revisorn Pdf, 73.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har en revisor ska du istället skicka in din bolagsordning för att visa att du inte har någon revisor.

6. Skicka in dina ifyllda blanketter

Du som anmäler din reseverksamhet för första gången ska skicka in en ifylld och signerad anmälningsblankett (där du även hänvisar till dina betalningsvillkor) och budget.

Du som tidigare har anmält din reseverksamhet ska skicka in en ifylld anmälningsblankett (inklusive hänvisning till dina betalningsvillkor), budget och budgetuppföljning. Om ditt aktiebolag har en revisor ska du även skicka med en revisorsrapport.

Posta samtliga blanketter och eventuella bilagor till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Du kan även skicka in inscannade dokument med e-post: resegarantier@kammarkollegiet.se

Är du osäker på om du behöver ordna med resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på om du behöver anmäla din reseverksamhet till oss.

Resegaranti för reseaktörer

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-16