Anmäl reseverksamhet

Arrangerar eller säljer du paketresor eller sammanlänkade researrangemang? Då ska du anmäla din verksamhet och lämna budget till oss minst en gång om året eller när uppgifterna ändras, så att vi kan räkna ut vilken resegaranti du ska ordna. Du behöver skriva ut och underteckna samtliga dokument innan du skickar dem till oss.

Så här gör du för att anmäla din reseverksamhet - en guide i åtta steg

1. Fyll i anmälningsblankett

2. Vill du deponera medel hos oss?

Om du vill ordna resegaranti genom att deponera medel hos oss kan du skriva det under "övriga kommentarer" i anmälningsblanketten.

Observera att för resor som dina resenärer har bokat före den 1 augusti 2018 kan du bara ordna med resegaranti genom betalningsutfästelse.

Här kan du läsa mer om att deponera medel hos oss

3. Fyll i budget

Din budget avgör hur stor resegaranti du ska ha.

Blankett för resor som dina resenärer bokar från och med den 1 augusti 2018PDF

Blankett för resor som dina resenärer har bokat före den 1 augusti 2018PDF

Har du kommande resor som dina resenärer har bokat både före och efter den 1 augusti 2018? Då ska du fylla i båda blanketterna.

4. Har du anmält verksamhet till oss tidigare?

Då ska du också fylla i en budgetuppföljning. Den hjälper oss att bedöma resultat jämfört med tidigare budget och ställd garanti.

Blankett för resor som dina resenärer har bokat från och med den 1 augusti 2018PDF

Blankett för resor som dina resenärer har bokat före den 1 augusti 2018PDF

5. Marknadsföringsmaterial

Marknadsför du din verksamhet? I så fall ska du skicka med marknadsföringsmaterial i din anmälan.

6. Revisorsrapport

Har du ett aktiebolag som har revisor? Då ska din revisor också skicka med en rapport över faktiska iakttagelser.

Mall för rapport faktiska iakttagelserPDF

Anvisningar till revisorPDF

Har du undantag från kravet på revisor? Då ska du istället skicka in din bolagsordning för att visa att du inte har någon revisor.

7. Skriv under

Alla blanketter ska skrivas under av behörig företrädare innan du skickar in dem.

8. Skicka in

Posta samtliga blanketter och bilagor till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Anmäl minst en gång om året

Budgeten avgör hur stor resegaranti du ska ordna. För att resegarantin ska vara rätt beräknad ska du lämna in nya uppgifter till oss minst en gång om året och förnya uppgifterna om tidigare lämnade uppgifter ändras.

Här kan du läsa mer om hur vi räknar ut garantin

Så ordnar du resegaranti

När du har fått beslut om din garantis storlek ska du bestämma dig för hur du vill ordna med garantin. Det kan du göra på något av följande sätt:

  • genom betalningsutfästelse från en bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag
  • genom försäkring hos ett försäkringsbolag
  • genom deponerade medel hos en bank eller hos oss
  • genom annat liknande åtagande.

Garantin ska skickas till oss i original. Kostnaden för garantin är en fråga mellan dig och den som ställer ut garantin.

Vill du ordna resegarantin genom att deponera medel hos oss måste du invänta vårt beslut med instruktioner innan du betalar in depositionen till oss.

Deponera medel hos oss

Vår uppgift med resegaranti

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Resegarantier

Är du ny som researrangör?

Det är mycket att hålla reda på som ny researrangör. Vi har samlat det du behöver veta om resegarantin på en sida.

Resegarantin för researrangörer

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13