Anmäl reseverksamhet

När du vet att du ska anmäla din reseverksamhet till oss får du all information om hur du ska göra på den här sidan.

Gör så här

1. Fyll i anmälningsblankett

Alla reseaktörer ska fylla i den här blanketten en gång om året för att redogöra för kommande verksamhetsperiod. Anmälan ligger till grund för vårt beslut om verksamheten är skyldig att ordna med resegaranti. Vi behöver också få in aktuella kontaktuppgifter.

Fyll i blanketten, skriv ut och skriv under på heder och samvete. Gå vidare till steg 2.

Anmälningsblankett för resegaranti Pdf, 157.7 kB.

2. Fyll i budget

Alla reseaktörer ska fylla i budget en gång om året med en uppskattad omfattning av den kommande periodens resor och arrangemang. Din budget ligger till grund för Kammarkollegiets beräkning och beslut av hur stor resegaranti du behöver ordna med.

Fyll i budgeten, skriv ut och skriv under på heder och samvete. Gå vidare till steg 3.

Budget för din reseverksamhet, blankett Pdf, 240.4 kB.

Notera! Om du ser att den budget du lämnat till oss inte kommer att stämma på grund av en förväntad ökad försäljning ska du omgående skicka in en ändrad budget till oss. Använd blanketten "Budget för din reseverksamhet" för att ändra.

3. Styrk betalningsvillkoren som du anger i budgeten

Vi behöver veta när dina kunder ska betala i förhållande till när resan ska äga rum. Om betalningsvillkoren finns tillgängliga på din webbplats, vänligen hänvisa till dem under rubriken Övrigt i anmälningsblanketten.

Om du inte har betalningsvillkoren tillgängliga på webben ska du istället bifoga kopior på dokument där de finns skrivna. Det kan exempelvis vara tidigare fakturor eller reseavtal.

Du som anmäler reseverksamhet för första gången kan gå till steg 5.

4. Budgetuppföljning för dig som tidigare anmält din reseverksamhet

Vi behöver få in din budgetuppföljning för att se om din resegaranti har varit tillräckligt stor under den gångna perioden. Om den inte har varit det kan vi enligt resegarantilagen behöva ta ut en sanktionsavgift.

Budgetuppföljning Pdf, 189.2 kB.

5. Skicka in dina ifyllda blanketter

Du som anmäler din reseverksamhet för första gången ska skicka in en ifylld och underskriven anmälningsblankett (där du även hänvisar till dina betalningsvillkor) och budget.

Du som tidigare har anmält din reseverksamhet ska skicka in en ifylld och underskriven anmälningsblankett (inklusive hänvisning till dina betalningsvillkor), budget och budgetuppföljning. Från och med den 1 juli 2023 behöver du inte längre skicka in en revisorsrapport.

Skriv under blanketterna för hand, skanna in och skicka tillsammans med eventuella bilagor till: resegarantier@kammarkollegiet.se

Du kan även posta underskrivna blanketter med eventuella bilagor till:

Kammarkollegiet
Offentligrättsliga enheten
Box 2218
103 15 Stockholm

Är du osäker på om du behöver ordna med resegaranti?

Det är mycket att hålla reda på som reseaktör. Ta reda på om du behöver anmäla din reseverksamhet till oss.

Resegaranti för reseaktörer

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-05