Kapitalförvaltningens ledningsgrupp

Katarina Ahlstedt
Avdelningschef och chef för Kapitalförvaltningens Stab
katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se

Jörgen Carlberg
Chef för aktie- och ränteförvaltningen
jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se

Robert Sahlberg
Chef för värdepappersadministration
robert.sahlberg@kammarkollegiet.se

Anna Major
Chef för Risk och Compliance
anna.major@kammarkollegiet.se

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-12