Parti och sidoorganisation - ska du intäktsredovisa?

Genom att stämma av din politiska verksamhet och dina intäkter mot informationen som presenteras här får du reda på om du behöver intäktsredovisa.

Du ska intäktsredovisa varje år

Om den politiska verksamhet som du företräder uppfyller nedan kriterier ska du intäktsredovisa varje år:

 • Partiet har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet.
 • Partiet får partistöd enligt lagen om statligt stöd till politiska partier. Stödet kan betalas ut till partier som har deltagit i val till riksdagen.
 • En politisk sidoorganisation till något av partierna ovan.

Redovisa högre intäkter än 26 250 kronor

Om den politiska verksamhet som du företräder har intäkter som överstiger 26 250 kronor, efter gjorda avdrag, ska du redovisa om:

 • Partiet har deltagit i val till riksdagen eller Europaparlamentet men inte tilldelats några mandat.
 • Partiet har deltagit i val till region- eller kommunfullmäktige.
 • Partiet har mandat i region- eller kommunfullmäktige.
 • Partiet får partistöd enligt kommunallagen.
 • En politisk sidoorganisation till något av partierna ovan.

Exempel på möjliga avdrag från intäkter

 • Statligt stöd till politiska partier.
 • Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
 • Stöd till partigrupperna för riksdagsledamöternas arbete i riksdagen.
 • Partistöd enligt kommunallagen.
 • Statligt eller kommunalt stöd till ungdomsorganisation.
 • Medlemsavgifter, om avgiften är högst 525 kronor per medlem och år.
 • Bidrag som kommer från en annan förening i ditt parti, exempelvis när en lokalförening får bidrag från partiet på riksnivå. Ett bidrag är en intäkt som har tagits emot helt eller delvis utan någon motprestation.
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-19