Förebyggande åtgärder mot inbrott

Här får du tips och råd kring hur du bland annat kan förebygga inbrott och bedrägerier.

På undersidorna kan du hitta mer ingående information om olika sätt att arbeta förebyggande för att undvika att din verksamhet eller dina anställda blir utsatta för brott.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-16