Startdatum för konsortierna

Här hittar du konsortiernas respektive startdatum.

Konsortier i tre kategorier

Vi har konsortier inom tre kategorier: Aktier, Räntor och Alternativa. Tidigast startdatum för grafiken på sidan Jämför avkastning i våra konsortier är 2009-12-31 även om något konsortium startade före detta datum.

Aktiekonsortier

Namn

Datum för start

Aktieindexkonsortiet Äpplet

2017-01-31

Aktiekonsortiet Spiran

2012-03-01

Aktieindexkonsortiet Utland (AKU)

2014-03-31

Aktieindexkonsortiet Sverige (AKX)

2009-12-31

Räntekonsortier

Namn

Datum för start

Räntekonsortiet (RK)

2009-12-31

Företagsobligationskonsortiet (FOK)

2013-06-03

Företagsobligationskonsortiet FRN (FOK FRN)

2017-06-15

Alternativa konsortier

Namn

Datum för start

Stiftelsekonsortiet GIVA

2016-01-04

Fastighetskonsortiet (FTG)

2019-03-26

Sidan senast uppdaterad: 2022-10-12