Betala miljösanktionsavgift

Både fysiska och juridiska personer kan åläggas att betala miljösanktionsavgift. Beslutet om avgift tas av en tillsynsmyndighet, oftast en kommun. Avgiften tillfaller staten och betalas till oss på Kammarkollegiet.

För dig som ska betala miljösanktionsavgift

Hur betalar jag?

Använd inbetalningskortet som du har fått från oss.

Information om betalning av miljösanktionsavgift enligt 30 kap. miljöbalken Pdf, 99.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 99.7 kB)

Ska jag betala även om jag tänker överklaga?

Ja, du ska betala även om du funderar på att överklaga tillsynsmyndighetens beslut. Skulle beslutet upphävas eller ändras får du tillbaka de inbetalda pengarna med ränta.

Vad händer om jag inte betalar?

Om du inte betalar hela beloppet i rätt tid lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten för indrivning. De tar ut en avgift på 600 kr och du blir registrerad i upplysningsregistret och kan få en betalningsanmärkning.

Läs mer om betalningsanmärkning på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem kan svara på frågor om beslutet?

Vänd dig till den myndighet som fattade beslutet.

Har din myndighet fattat beslut om en miljösanktionsavgift?

Då ska du anmäla det till oss. Ta reda på hur du går till väga.

Tillsynsmyndighet som beslutar om miljösanktionsavgift

Hur fungerar miljösanktionsavgiften?

Syftet med miljösanktionsavgiften är att bidra till att reglerna för miljöpåverkan efterlevs och att miljöpåverkan minskar.

Mer om miljöbalken hos Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ange din e-postadress och ditt referensnummer när du skickar in ditt ärende till oss. På så vis kan vi hjälpa dig fortare.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-08-17