Kontakta Kapitalförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Kapitalförvaltningen.

Avdelningschef

Katarina Ahlstedt, chef för Kapitalförvaltningen
E-post: katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 20

Risk och regelefterlevnad

Anna Major, chef för Risk och regelefterlevnad
E-post: anna.major@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 38

Catarina Rolén, Risk Manager
E-post: catarina.rolen@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 10

Kapitalförvaltningens stab

Katarina Ahlstedt, chef för Kapitalförvaltningen samt för Kapitalförvaltningens stab
E-post: katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 20

Elisabeth Björklund, avdelningsadministratör
E-post: elisabeth.bjorklund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 81

Marie Lewenhaupt, ekonom
E-post: marie.lewenhaupt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 82

Marie-Louise Törnblad, jurist
E-post: marie-louise.tornblad@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 26

Katja Wikström, ekonom
E-post: katja.wikstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 57

Stina Ågerup, ekonom
E-post: stina.agerup@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 37

Johan Eliæson, chef Försäljning och marknad
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Sektionen för tillgångsförvaltning

Jörgen Carlberg, chef för tillgångsförvaltning
E-post: jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 22

Lars Andrén, portföljförvaltare, räntor
E-post: lars.andren@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 73

Anna Eriksson, portföljförvaltare, aktier och ansvarig för ansvarsfulla investeringar
E-post: anna.eriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 42

Gustav Fredriksson, portföljförvaltare, aktier
E-post:gustav.fredriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 14

Claes Nylander, portföljförvaltare, aktier
E-post: claes.nylander@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 80

Mikael Håkansson, portföljförvaltare, räntor
E-post: mikael.hakansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 72

Fredrik Kylberg, portföljförvaltare, räntor
E-post: fredrik.kylberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 13

Leif Hässel
E-post: leif.hassel@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 14

Elias Batu
E-post: elias.batu@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 45

Sektionen för affärsstöd

Robert Sahlberg, chef för affärsstöd
E-post: robert.sahlberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 49

Systemförvaltning

Michael Larsson, systemadministratör och Systemförvaltare Agresso / Sugar CRM
E-post: michael.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 62

Peter Lind, systemförvaltare SCD
E-post: peter.lind@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 89

Philip Jonsson, systemförvaltare
E-post: philip.jonsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 09

Värdepappersadministration

Katarina Engström, gruppchef
E-post: katarina.engstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 66

Eva-Lena Jansson, ekonom
E-post: eva-lena.jansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 06

Pär-Arne Järnberg, ekonom
E-post: par-arne.jarnberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 59

Mårten Larsson, ekonom
E-post: marten.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 41

Fredrik Westöö, ekonom
E-post: fredrik.westoo@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 85

Anna Olovsson, ekonom
E-post: anna.olovsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 18

Ellen Luijkx, ekonom
E-post: ellen.luijkx@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 30

Risk- och avkastningsanalys

Martin Lanzarotti, chef Risk- och avkastningsanalys, stf avdelningschef
E-post: martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 09

Redovisning

Christina Lindskog, tf chef för redovisningsgruppen
E-post: christina.lindskog@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 73

Anna Ärlig, redovisningsassistent
E-post: anna.arlig@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 58

Camilla Eriksson, redovisningsekonom
E-post: camilla.eriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 00

Brita Näslund, redovisningsekonom
E-post: brita.naslund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 88

Kristina Nyström, redovisningsekonom
E-post: kristina.nystrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 98

Carina Fogelström, konsult
E-post: carina.fogelstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 44

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-07-14