Kontakta Kapitalförvaltningen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla oss som jobbar på Kapitalförvaltningen.

Avdelningschef

Katarina Ahlstedt, chef för Kapitalförvaltningen
E-post: katarina.ahlstedt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 20

Kund och strategi

Lars Andrén, chef Kund och strategi
E-post: lars.andren@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 73

Johan Eliæson, Kund och strategi
E-post: johan.eliaeson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 61

Risk och regelefterlevnad

Catarina Rolén, Risk Manager
E-post: catarina.rolen@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 10

Kapitalförvaltningens stab

Tony Rosten, chef för Kapitalförvaltningens stab
E-post: tony.rosten@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 21

Elisabeth Björklund, avdelningsadministratör
E-post: elisabeth.bjorklund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 81

Marie Lewenhaupt, ekonom
E-post: marie.lewenhaupt@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 82

Marie-Louise Törnblad, jurist
E-post: marie-louise.tornblad@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 26

Katja Wikström, ekonom
E-post: katja.wikstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 57

Stina Ågerup, ekonom
E-post: stina.agerup@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 37

Sektionen för tillgångsförvaltning

Jörgen Carlberg, chef för tillgångsförvaltning
E-post: jorgen.carlberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 22

Gustav Fredriksson, portföljförvaltare, aktier
E-post:gustav.fredriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 14

Claes Nylander, portföljförvaltare, aktier
E-post: claes.nylander@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 80

Mikael Håkansson, portföljförvaltare, räntor
E-post: mikael.hakansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 72

Fredrik Kylberg, portföljförvaltare, räntor
E-post: fredrik.kylberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 13

Leif Hässel
E-post: leif.hassel@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 14

Elias Batu
E-post: elias.batu@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 45

Sektionen för affärsstöd

Martin Lanzarotti, tillförordnad chef Affärsstöd
E-post: martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 09

Systemförvaltning

Philip Jonsson, Chef Systemförvaltning
E-post: philip.jonsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 09

Michael Larsson, systemadministratör och Systemförvaltare Agresso / Sugar CRM
E-post: michael.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 62

Peter Lind, systemförvaltare SCD
E-post: peter.lind@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 89

Värdepappersadministration

Katarina Engström, gruppchef
E-post: katarina.engstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 66

Eva-Lena Jansson, ekonom
E-post: eva-lena.jansson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 06

Pär-Arne Järnberg, ekonom
E-post: par-arne.jarnberg@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 59

Mårten Larsson, ekonom
E-post: marten.larsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 41

Fredrik Westöö, ekonom
E-post: fredrik.westoo@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 85

Anna Olovsson, ekonom
E-post: anna.olovsson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 18

Ellen Luijkx, ekonom
E-post: ellen.luijkx@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 30

Risk- och avkastningsanalys

Martin Lanzarotti, chef Risk- och avkastningsanalys
E-post: martin.lanzarotti@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 07 09

Redovisning

Christina Lindskog, chef för redovisningsgruppen
E-post: christina.lindskog@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 73

Anna Ärlig, redovisningsassistent
E-post: anna.arlig@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 09 58

Camilla Eriksson, redovisningsekonom
E-post: camilla.eriksson@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 06 00

Brita Näslund, redovisningsekonom
E-post: brita.naslund@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 88

Kristina Nyström, redovisningsekonom
E-post: kristina.nystrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 98

Carina Fogelström, konsult
E-post: carina.fogelstrom@kammarkollegiet.se
Telefon: 08-700 08 44

Vill du veta mer om oss?

Om du vill veta mer om vår organisation och avdelning Kapitalförvaltning besök vår sida Om oss.

Sidan senast uppdaterad: 2023-01-25