Riskrondsbesök

Enligt en fastställd årsplan besöker vi ett antal statliga myndigheter för att föra en dialog kring myndighetens risker och riskhanteringsarbete.

Urvalet grundar sig på ett antal olika kriterier såsom till exempel antal inträffade skador, riskbelopp, senaste besöket med flera. Vid besöket för vi bland annat en dialog om det skadebegränsande arbetet kring till exempel brand, vattenskador, stöld och personskador.

Vi stöttar på plats eller digitalt

Vart efter pandemin minskar i omfattning påbörjar vi åter vårt arbete med att besöka några av de myndigheter som är försäkrade hos oss, och på plats ta del av riskhanteringsarbetet samt komma med goda råd.

Inom kort påbörjar vi planeringen av verksamhetsåret 2022, vilket vi hoppas ska kunna bli lite mer likt åren innan pandemin. Önskar ni få besök av någon av oss riskmanagers är ni välkomna att kontakta oss så snart som möjligt på riskhantering@kammarkollegiet.se

Skulle pandemin ta omtag så kan vi fortsatt ändå ge råd och ha givande samtal med din myndighet via till exempel Skype.

Checklista för riskgenomgång

Till stöd för er som arbetar på en statlig myndighet har vi även tagit fram en checklista som ni kan använda er av vid inventering av ert riskhanteringsarbete. Ha den gärna som ett stöd och som ett diskussionsunderlag i verksamheten.

Ladda ner checklistan Pdf, 112.4 kB. (Pdf, 112.4 kB)

Tips och råd kring förebyggande åtgärder

Du hittar tips och råd kring förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder på sidan Förebyggande åtgärder.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Jobbar du med försäkringsfrågor eller med riskhantering? Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-17