Riskrondsbesök

Enligt en fastställd årsplan besöker vi ett antal statliga myndigheter för att föra en dialog kring myndighetens risker och riskhanteringsarbete.

Urvalet grundar sig på ett antal olika kriterier såsom till exempel antal inträffade skador, riskbelopp, senaste besöket med flera. Vid besöket för vi bland annat en dialog om det skadebegränsande arbetet kring till exempel brand, vattenskador, stöld och personskador.

Vill du ha besök av oss?

Vill du att vi ska komma och föra en dialog tillsammans med er om ert riskhanteringsarbete, så kan vi göra det i mån av tid. Kontakta oss via riskhantering@kammarkollegiet.se

Checklista för riskgenomgång

Till stöd för er som arbetar på en statlig myndighet har vi även tagit fram en checklista som ni kan använda er av vid inventering av ert riskhanteringsarbete. Ha den gärna som ett stöd och som ett diskussionsunderlag i verksamheten.

Ladda ner checklistan Länk till annan webbplats.

Tips och råd kring förebyggande åtgärder

Du hittar tips och råd kring förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder på sidan Förebyggande åtgärder.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vårt nyhetsbrev bjuder på tips, råd och stöd i ditt riskhanteringsarbete. Det skickas till dig som arbetar på en myndighet eller stiftelse med statlig anknytning och utkommer fyra gånger om året.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-22