Ansök om statlig ersättning vid personskada orsakad av vaccin mot Covid-19

Du som drabbats av en personskada orsakad av godkänt vaccin mot Covid-19 kan ansöka om att få din rätt till statlig ersättning prövad av Kammarkollegiet. I dagsläget kan du ansöka om statlig ersättning om du fått en personskada orsakad av Modernas vaccin.

Från den 1 december 2021 är Modernas vaccin inte anslutet till Läkemedelsförsäkringen. Riksdagen har därför beslutat att du som drabbades av en läkemedelskada till följd av Modernas vaccin kan ansöka om statlig ersättning och få din rätt prövad. Det är vi på Kammarkollegiet som kommer att pröva om du har rätt till den statliga ersättningen.

I dagsläget är det bara Modernas vaccin som du kan ansöka om statlig ersättning för. Övriga godkända vaccin mot covid-19 är anslutna till Läkemedelsförsäkringen. Har du fått personskador orsakade av andra godkända vaccin mot covid-19, söker du ersättning ur Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här ansöker du om rätt till statlig ersättning

  1. Ladda ner och fyll i skadeanmälningsblanketten på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till Läkemedelsförsäkringen.
    För att Kammarkollegiet ska kunna pröva din ansökan behöver du ge ditt samtyckte till att vi får ta del av din anmälan.
  2. När du har lämnat ditt samtycke så kommer Läkemedelsförsäkringen att skicka över samtliga handlingar till oss på Kammarkollegiet. I samband med att vi får in handlingarna kontaktar vi dig och ger dig möjlighet att komplettera din ansökan.
  3. När vi har fått samtliga handlingar kan vi pröva om du har rätt till statlig ersättning efter din vaccination med Modernas vaccin. Vi gör då en egen bedömning av om det finns ett samband mellan vaccinationen mot covid-19 och din skada.
  4. Efter det fattar vi beslut om du har möjlighet att få den statliga ersättningen eller inte.

Har du frågor om din ansökan om statlig ersättning?

Kontakta oss via e-post forsakring@kammarkollegiet.se

Kan jag överklaga ett beslut?

Ja, du kan överklaga beslutet till Statens skaderegleringsnämnd. Överklagan ska göras inom tre veckor. Vi prövar om det har kommit in i rätt tid innan det skickas till nämnden.

Är det sekretess på min ansökan?

Ja, det finns regler om sekretess som gäller för ärenden som handläggs enligt den nya lagen. Det innebär att handlingar som rör dig bara kan lämnas ut efter en sekretessprövning.

Om läkemedelsskador och Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsskador ersätts i första hand genom Läkemedelsförsäkringen, där läkemedel som vaccin mot covid-19 är försäkrade. Försäkringen gäller dock bara för vaccin som är anslutna till Läkemedelsförsäkringen.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-05-13