Beslut om statsbidrag till regioner och RSS

Varje år beslutar regeringen om vilka statsbidrag till regioner och RSS som Kammarkollegiet ska betala ut.

Statsbidrag med rekvisition

Vissa statsbidrag behöver regioner och RSS rekvirera. Dessa statsbidrag kan du rekvirera via Kammarkollegiets e-tjänst. När rekvisitionen har kommit in så handlägger vi ärendet och betalar ut statsbidraget inom två till tre veckor. För vissa av dessa statsbidrag finns det krav på redovisning och återbetalning av medel.

Statsbidrag utan rekvisition

Vissa statsbidrag behöver regioner och RSS inte rekvirera, utan dessa bidrag betalar Kammarkollegiet ut direkt. Däremot kan det finnas krav för dessa statsbidrag på redovisning och återbetalning av medel.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04