Förnya din auktorisation som tolk

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Ansökan om förnyelse som tolk öppnar våren 2020.

Hur vet jag om det är dags att förnya auktorisationen?

Hur länge din auktorisation gäller framgår av ditt diplom. Om din auktorisation löper ut den 30 juni ska du under våren ansöka om att förnya din auktorisation. Du som berörs får ett meddelande av oss när det är dags att ansöka om förnyelse.

Det här ska du bifoga din ansökan

  • Underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som tolk eller arbetat med annan språklig verksamhet.
  • Personbevis (för yrkeslegitimation) från Skatteverket.

Ansökningsavgift

Betala ansökningsavgiften 2 900 kronor till bankgiro 126-7152.

Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du:
BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.

Skriv "FV0, ditt personnummer och ditt namn" som meddelande vid inbetalning oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.

Det här krävs för att du ska få förnyad auktorisation

För att din auktorisation ska förnyas ska du ha varit verksam som tolk, alternativt ha ägnat dig åt språklig verksamhet där du aktivt har använt dina kunskaper i auktorisationsspråket.

När du ansöker om förnyelse får du redogöra för hur mycket du har tolkat under de senaste fem åren. Om du inte har varit tillräckligt verksam får du göra ett nytt kunskapsprov.

Vi gör även en så kallad redbarhetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar registeruppgifter från Polisen och Kronofogdemyndigheten.

Vad gäller om jag bor utomlands?

Du som bor utomlands ska själv skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Auktorisation av tolkar och översättare

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-02-05