Förnya din auktorisation som tolk

Om din auktorisation är på väg att löpa ut ska du ansöka om förnyelse eller meddela oss om du inte vill förnya din auktorisation.

Ansökan om förnyelse

Nu är ansökan öppen för förnyelse av auktorisation som tolk. Ansökan är öppen för dig som har en auktorisation som löper ut den 30 juni 2023. För att Kammarkollegiet ska hinna handlägga ditt ärende och fatta beslut innan din auktorisation löpt ut behöver du lämna in din ansökan i god tid. Tänk på att handläggningen i vanliga fall tar cirka tre veckor.

När du använder e‑tjänsten behöver du ha tillgång till en svensk e‑legitimation. Saknar du e-legitimation? Skicka då in din ansökan genom att välja att ansöka utan e-legitimation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänsten för ansökan om förnyelse stängs den 30 juni 2023.

Min sida med din ansökan

Om du ansökt med e-legitimation hittar du din inskickade ansökan och eventuella bilagor under Min sida. Du loggar in med din svenska e-legitimation.

Hur vet jag om det är dags att förnya auktorisationen?

Om din auktorisation löper ut den 31 december ska du under hösten ansöka om att förnya din auktorisation. Om din auktorisation löper ut den 30 juni ska du under våren ansöka om att förnya din auktorisation. Om du berörs får du ett meddelande av oss där vi påminner om att det är dags att ansöka om förnyelse. Det är ditt ansvar att se till att ansökan inkommer innan auktorisationen löper ut.

Hur länge din auktorisation gäller framgår av ditt diplom eller beslut om auktorisation.

Dokument som du ska bifoga när du förnyar din auktorisation

 • Underlag som visar i vilken omfattning du varit verksam som tolk (till exempel intyg från tolkförmedlingar där antalet av dina genomförda uppdrag framgår) eller arbetat med annan språklig verksamhet.
 • Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver ladda upp en vidimerad kopia av din ID-handling samt en handling som visar att du bor i ett annat land.
 • Du som bor utomlands ska även skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder.
 • Alla bilagor ska vara i formatet pdf, jpg eller png.

Ansökningsavgift

 • Du kan betala ansökningsavgiften direkt i e-tjänsten eller till vårt bankgiro.
 • Om du betalar avgiften direkt via e-tjänsten kan du välja att betala med Swish eller kort.
 • Om du vill betala via bankgiro betalar du ansökningsavgiften 2 900 kronor till: bankgiro 126-7152.
 • Om du förnyar din auktorisation, skriv "VT23, ditt personnummer och ditt namn" som meddelande vid inbetalning oavsett om du betalar från Sverige eller från utlandet.
 • Om du betalar ansökningsavgiften från utlandet anger du: BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503.
 • Skriv namn och personnummer som meddelande vid inbetalning.
 • Din ansökan är bindande. När du har skickat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.

Det här krävs för att du ska få förnyad auktorisation

För att din auktorisation ska förnyas ska du ha:

 • varit verksam som tolk, alternativt
 • ha ägnat dig åt språklig verksamhet där du aktivt har använt dina kunskaper i auktorisationsspråket.

När du ansöker om förnyelse får du redogöra för hur mycket du har tolkat under de senaste fem åren. Utgångspunkten är att en tolk ska ha utfört minst 40 uppdrag om året för att få sin auktorisation förnyad. Om du inte har varit tillräckligt verksam får du göra ett nytt kunskapsprov vilket består av ett muntligt prov.

Vi gör även en så kallad redbarhets- och lämplighetsprövning. Det innebär att vi kontrollerar utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister och Kronofogdemyndighetens utsökningsregister.

Om en sökande förekommer i något av registerutdragen utreder kollegiet om den sökande uppfyller förordningens krav på redbarhet och lämplighet. Sökande får möjlighet att yttra sig över uppgifterna innan myndigheten fattar beslut i ärendet. Redbarhetsprövningen utgörs alltid av en helhetsbedömning i varje enskilt ärende.

Vad händer om du inte ansöker om auktorisation i tid?

Om du inte ansöker om förnyad auktorisation innan den löper ut kommer din auktorisation att upphöra. Det innebär att du inte längre har kvar din yrkestitel och att du tas bort från registret över auktoriserade tolkar och translatorer. Det påverkar även din tolktaxa eftersom du hamnar i en lägre arvodesnivå.

Vad gäller om jag bor utomlands?

Du som bor utomlands ska själv skicka in registerutdrag från myndigheter som visar om du har dömts till påföljd för brott eller har indrivningsbara skulder. Redbarhetshandlingar som är underlag till prövningen ska inte vara äldre än två månader.

Tillsyn

Vi utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och translatorer (översättare). Det innebär att exempelvis tolkanvändare, förmedlingar eller enskilda kan göra en anmälan hos oss. Vi gör då en utredning och kan besluta att utfärda en varning eller upphäva en auktorisation.

Läs mer om vårt uppdrag

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-05-24