Diskretionär förvaltning

Vi erbjuder diskretionär förvaltning anpassat efter dina specifika behov och krav.

Vill du anlita oss?

Är du intresserad av diskretionär förvaltning eller någon annan av våra tjänster? Boka ett förutsättningslöst möte där vi ger förslag på ett upplägg som passar dig.

Diskretionär aktieförvaltning

Förvaltningen skräddarsys och baseras på vår investeringsfilosofi. Förutom våra egna produkter kan vi placera i utvalda produkter från externa samarbetspartners.

Vi har stor erfarenhet av att tillgodose institutionella placerare med varierande önskemål och behov.

Vanliga produkter

  • Svenska aktieportföljer
  • Utländska aktieportföljer

Diskretionär ränteförvaltning

Förvaltningen skräddarsys och baseras på era önskemål. Förutom våra egna produkter kan vi införliva utvalda produkter från externa samarbetspartners.

Vanliga produkter

  • Svenska räntebärande portföljer
  • Räntematchningsportföljer
  • Utländska ränteportföljer
  • Likviditetsförvaltning

Löpande rapportering

Den löpande rapporteringen utgör en mycket viktig del i vårt uppdrag. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra rapporteringen med målet att tillgodose varje enskild kunds behov.

Kapitalet förvaltas i enlighet med upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. Det finns alltid en ansvarig portföljförvaltare för de åtaganden som överenskommits i avtalet mellan parterna.

Vi har stor erfarenhet av att tillgodose institutionella placerare med varierande önskemål och behov.

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kund och strategi
Telefon: 08-700 06 61

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-06-18