Register över idéburna organisationer

Här hittar du idéburna organisationer som är registrerade av Kammarkollegiet. Organisationerna har själva ansökt om att ingå och ansvarar för att hålla uppgifterna aktuella.


Syftet med registret är att:

  • synliggöra idéburna organisationer och särskilja dem från offentliga myndigheter och privata aktörer
  • visa att organisationerna är idéburna och uppfyller ställda kriterier
  • kunna identifiera organisationerna med namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.

Det är frivilligt för idéburna organisationer att ingå i registret.