Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen God och nära vård 2024 – En personcentrerad och patientsäker hälso- och sjukvård med primärvården som nav

Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget efter rekvisition senast den 1 december 2024.

Regeringens beslut S2023/03339

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-01-09